Úmysly

Nedeľa

07:00 † manžel Pavol a jeho † rodičia | K
09:00 Za farníkov | Š
11:00 Za obyvateľov mesta | Č
16:00 Na úmysel sestier de Notre Dame | Č
18:30 † brata Pavla a Petra a krstného otca Pavla a Božiu pomoc pre živú rodinu | R

Pondelok

07:00 † priateľka Rozália | K
18:30 † Jozef Durdík (nedožitých 90 rokov) | Č

Utorok

07:00 Za Božie požehnanie pre Janu | K
18:30 † členovia rodiny Poliakovej a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Č

Streda

07:00 † Ján a za Božie požehnanie pre rodinu | Č
17:00 † rodičia a starí rodičia | Š

Štvrtok

07:00 † rodičia Toráčoví a Herákoví, bratia a sestra a za Božiu pomoc pre živú rodinu | Š
18:30 † rodičia Fabianoví a † sestra Mária | K

Piatok

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariku | K
09:00 Za farníkov | Š
11:00 † Anna Kudlíková (3. výročie) a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | R
18:30 Za kňazov a seminaristov | Š

Sobota

07:00 † Ján Sapáček a za Božie požehnanie pre živú rodinu | K
18:30 † Irena Šuranová, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu | R

Nedeľa

07:00 † manžel Melicher, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kulichovú | R
09:00 Za farníkov | K
11:00 † rodičia Ján a Emília | Č
18:30 † rodičia Peter a Mária, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán | Š

Oznamy

1. Pán času a večnosti si povolal k sebe emeritného pápeža, Svätého Otca Benedikta XVI – Jozefa Ratzingera. Pohrebné obrady, ktoré bude viesť pápež František, budú vo štvrtok 5. januára 2023 o 9.30 na Svätopeterskom námestí v Ríme. Modlime sa s vďačnosťou za nesmrteľnú dušu tohto vzácneho pastiera Cirkvi.

2. Dnes na Nový rok bude po sv. omšiach tradičná farská ofera. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.

3. Pokračuje prenos nedeľných omší 9.00.  https://camstreamer.com/redirect/4d2f820fe2fc992/S-56722

4. Dnes v nedeľu na slávnosť P. Márie Bohorodičky bude o 11.00 omša za naše mesto, zúčastnia sa jej členovia vedenia mesta.

5. Dnes, 1. januára,  môžeme získať plnomocné odpustky pri speve hymnu Veni Creator Spiritus.

6. Vo štvrtok 17.00 bude pravidelná tichá adorácia a počas nej budeme spovedať.

7. Dnes o 16.00 bude v kaplnke Školských sestier de Notre Dame sv. omša titulu kaplnky – patrónky P. Márie Bohorodičky. Všetci sú pozvaní.

8. Kancelárske hodiny v tomto týždni nebudú. Súrne veci môžete dohodnúť telefonicky.

9. Pozývame vás na Trojkráľový koncert v našom farskom kostole v piatok 6.1. 2023 o 16.00 h. Spievať bude Bratislavský chlapčenský zbor a sólisti Jana Juríčková a Marián Pavlovič. Vstupné je dobrovoľné, použité bude na podporu Organizácie muskulárnych distrofikov. Plagát je na výveske i webe.

10. Od 6.1. budeme chodiť posviacať príbytky. Nahlásiť sa môžete v sakristii.

11. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu ráno skupina č.5.

12. Pozývame vás na živý Betlehem – jasličkovú slávnosť, opakovanie vianočného predstavenia, v nedeľu 8. januára o 16.00 na nádvorí fary. Vystúpia deti a mladí zo Spojenej školy sv. Jozefa. Po programe vás pozývame na malé pohostenie pri čaji. Ak chcete, môžete prispieť nejakým sladkým či slaným pečivom.

13. V nedeľu 8.1.2023 po večernej svätej omši vás pozývame na modlitbu Liturgie hodín, spievaných vešpier v našom farskom kostole.

14. V sobotu 14. januára sa bude konať celodenná brigáda tu v kostole. Jedná sa o vypratávanie presbytéria a reorganizáciu priestoru chrámu ako prvý krok pred začiatkom reštaurovania. Pozývame všetkých mužov a ženy, ktorí majú ochotu a chcú sa zapojiť. Začíname o ôsmej hodine ráno. Budú prebiehať aj práce na nádvorí fary, rozoberanie konštrukcie betlehema. Vopred ďakujeme za Vašu ochotu. Bude zabezpečený aj obed, účastníkov brigády pozývame na dobrý farský guláš z diviny.


Pozvánky