Úmysly

Pondelok

18:00 † Alexandra, Ziglinda | Močenok

Utorok

17:00 † Ľudovít, Mária a Milan (M) | Horná Kráľová
18:00 † Jozef Lenčéš a rodičia | Močenok

Streda

07:00 † Peter a Helena | Močenok

Štvrtok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v penzióne Orlík | Močenok - O
18:00 † Imrich a rodičia Blehoví | Močenok

Piatok

07:00 † Terézia a Michal Fuskoví, deti | Močenok
08:30 † Ján, Aurélia Venceloví a syn Štefan | Horná Kráľová
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov | Močenok
13:00 Požehnávanie domov | Močenok
13:00 Požehnávanie domov | Horná Kráľová

Sobota

07:00 † Jozefína Kohútová, syn Ľuboš | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † rodina Šimková a Beňová | Močenok

Nedeľa

07:00 † Mária, Jozef, rodina Krišková, Suchá a Malíková | Močenok
08:30 † Štefan Rábek a rodičia Alexander a Mária | Horná Kráľová
09:30 † Ján a Júlia Révayoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomo

Pondelok: Spomienka sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánszkého, biskupov a učiteľov Cirkvi
Utorok: Ľ. spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš
Streda: Féria
Štvrtok: Vigília slávnosti Zjavenia Pána
Piatok: Slávnosť Zjavenie Pána
Sobota: Prvá sobota v mesiaci
Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána – Krst Pána – koniec vianočného obdobia

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: 1589 – 1727  (ul. Vinohradská, Pribinova, Školská), v sobotu po sv. omši

H. Kráľová č.d.: 500 – 520, v sobotu o 14.00 hod.

Litánie:

H. Kráľová    13.30 – 14.30 hod. Novoročná Farská poklona

Močenok       14.30  – 16.30 hod. Novoročná Farská poklona

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes v nedeľu 1.1. 2023 je Nový rok, popoludní Vás všetkých srdečne pozývame na výročitú poklonu našej farnosti a zároveň adoráciu na začiatku Nového roka. V Hornej Kráľovej od 13.30 – 14.30 hod. a v Močenku od 14.30 – 16.30 hod.

 

Do 28. ročníka koledovania Dobrej noviny sa v Močenku zapojilo 14 domácností a spolu s individuálnymi príspevkami sa koledníkom podarilo vyzbierať sumu v Močenku 2 120 eur, v Hornej Kráľovej 500,50 eur, ktorá bude použitá na podporu projektu ekologického farmárčenia v severnej Keni a ďalších projektov v subsaharskej Afrike.

Srdečne ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí podporili túto kolednícku akciu a mali opäť otvorené nielen srdcia, ale aj dvere pre našich koledníkov.

 

V piatok 6.1.2023 je slávnosť Zjavenia Pána – Troch Kráľov. Vo štvrtok večer bude sv. omša z tejto slávnosti – vigília. Pri sv. omšiach sa bude požehnávať sv. voda, krieda a tymian. Sv. omše budú ako v nedeľu.

 

Popoludní, piatok 6.1.2023, je možnosť dať si požehnať na slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov novopostavené a opravené domy. Prosím zapíšte sa v sakristii kostola u kňaza a dohodnete si aj presnú hodinu požehnania.

 

Poprosíme lektorov, aby sa zapísali na čítanie v Močenku na mesiac január.

 

Na budúcu nedeľu je slávnosť Krstu Pána, ktorou sa končí vianočné obdobie tohto roku.

 

VYPROSUJEME VÁM POŽEHNANÝ NOVÝ ROK POD OCHRANOU PANNY MÁRIE!

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Tomáš Danko a Mária Lukáčová vo farnosti Trstené pri Hornáde, kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke, nech to ohlási na Farskom úrade v Močenku.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

1. január

 

Nový rok

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Kollárová

p. Bleho

 

L. Blehová

K. Rábeková

p. Hanková

Pondelok

2. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kollárová

p. Balážiová

Utorok

3. január

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

Streda

4. január

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

5. január

18.00 hod. 1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Bleho

p. Révayová

Piatok

6. január

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

p. Horváthová

 

p. Vereš

E. Vereš

p. Révayová

Sobota

7. január

7.00 hod.

 

18.30 hod.

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenárová

p. Vereš

p. Bleho

Nedeľa

8. január

Krst Pána

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Nováková

p. Kollárová

 

K. Rábeková

p. Kútna

p. Hanková

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky