Úmysly

Pondelok

17:30 – + Peter |

Utorok

07:00 – Na úmysel biskupa |
17:30 – Poďakovanie za 30 rokov života a prosba o Božie požehnanie a zdravie pre Miloša |

Streda

07:00 – Na úmysel biskupa |
17:30 – + Anton, Jozef, Zuzana, Jozef a Lucia |

Štvrtok

07:00 – Poďakovanie Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré preukázal Bohuznámej rodine |
17:30 – + Štefánia, Štefan, Helena, Tomáš, Emília a Augustín |

Piatok

07:00 – + Želmíra, Andrej, Dagmar a ostatní zosnulí z rodiny |
08:30 – Za zdravie, Božiu pomoc a šťastný pôrod |
11:00 – Za farníkov |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – + Melánia, Miloš, Anna, František a Helena |

Nedeľa

07:00 – Za farníkov |
08:30 – + Evka Potocká |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za zdravie a BP pre rod. Martinkovú |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
 • Na „Dobrú novinu“, tentokrát pre pre región Samburu na severe africkej Kene, môžete prispieť do označenej pokladničky vzadu v kostole.
 • Ranné sv. omše od utorka 3. 1.  do štvrtku 5. 1. budú o 7:00 hod.
 • Spovedať v tomto týždni budeme od pondelka do štvrtku iba na požiadanie.
 • Úradné záležitosti v tomto týždni si môžete vybaviť Utorok – Štvrtok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac január.
 • V piatok na Slávnosť Zjavenia Pána, budú sv. omše ako v nedeľu. Pri sv. omšiach požehnáme vodu, soľ, kriedu a tymián, ktoré si potom môžete zobrať domov na požehnanie vašich príbytkov. Večerná sv. omša vo štvrtok bude samozrejme tiež z tejto slávnosti.
 • Požehnanie nových a obnovených príbytkov si môžete nahlásiť osobne, telefonicky alebo e-mailom do piatku 6. 1. V e-maily nám napíšte presnú adresu a telefónny kontakt. Požehnávať príbytky budeme 7. a 8. januára.
 • Pozývame vás na Farskú púť do rakúskeho pútnického mesta Mariazell, ktorá sa uskutoční  v sobotu 13. mája 2023. Cena na osobu je 45 €. Prihlásiť sa môžete na fare do 31. 3. 2023 so zálohou 25 €. Viac informácií nájdete na plagáte vo výveskách.
 • Aby sa zabránilo úniku tepla z kostola, počas týždňa na sv. omše bude otvorený iba hlavný vchod. Bočný vchod vo farskom dvore bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
 • Sv. omše s príhovorom pre deti budú pokračovať po vianočných prázdninách v nedeľu 15.01.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka s predpokladaným termínom nástupu od 1.8.2023. Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať do 13.1.2023 na adresu Diecézneho školského úradu v Žiline. Všetky požiadavky na uchádzača, potrebné dokumenty, spôsob podania žiadosti a ostatné informácie nájdete na stránke www.martinsever.sk
 • Prajeme vám požehnaný a pokojný celý nový rok 2023!

Pozvánky