Úmysly

Pondelok

07:00 + rodičia Blažíčkoví, Seličoví, brat, švagriná a synovec | Františkánsky
18:30 | Františkánsky

Utorok

07:00 | Františkánsky
18:30 + manžel Anton, dcéra Soňa, rodičia Ján a Anna | Františkánsky

Streda

07:00 | Františkánsky
18:30 + manžel Milan Okrucký | Františkánsky

Štvrtok

07:00 | Františkánsky
18:30 + rodičia Jozef a Celestína Bednárikoví | Františkánsky

Piatok

07:00 | Františkánsky
08:00 + rodičia Ján a Františka Zaíčkoví a starí rodičia z oboch strán | Farský
09:00 | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 | Františkánsky
18:30 + rodičia Alojz a Mária Vincekoví | Františkánsky

Sobota

07:00 | Františkánsky
18:30 + Ružena Emríšková a starí rodičia | Františkánsky

Nedeľa

07:00 | Františkánsky
08:00 | Farský
09:00 | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 | Františkánsky
18:30 | Františkánsky

Oznamy

  • Dnes je novoročná farská ofera. Za vaše milodar srdečne ďakujeme. Pán Boh zaplať!

  • Vo štvrtok celodenná adorácia nebude.

  • V piatok, na slávnosť Zajvenia Pána, budú sv. omše ako v nedeľu. Budeme posviacať trojkráľovú vodu. V tento deň neplatí piatkový pôst.

  • V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom posviacať príbytky (najmä nové alebo prerobené). Kto má záujem, môže sa prihlásiť v priebehu týždňa po sv. omšiach v sakristii.

  • Do 6. januára (vrátane) bude kancelária farského úradu zatvorená.

  • V piatok o 16:00 h. bude vo františkánskom kostole Trojkráľový koncert. Vstup je voľný. Všetci ste srdečne pozvaní.

  • Ďakujeme koledníkom Dobrej noviny i všetkým, ktorí prijali koledníkov do svojho domu. Spolu sa vyzbieralo 1100,- €, ktoré poputujú cez organizáciu Dobrej noviny pre región Samburu na severe Kene. Všetkým Pán Boh zaplať!

  • Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k dôstojnému priebehu osláv Pánovho narodenia – či už v príprave, alebo samotnej realizácii. Nech vám to Pán Boh bohato vynahradí.


Pozvánky