Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
16:30 | B. Lehota

Piatok

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Sobota

16:30 | B. Lehota
18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Chorých a nevládnych k 1. piatku spovedáme vo štvrtok od 9:00. Prosíme o nahlásenie v sakristii.
• Piatok budeme sláviť prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sväté omše budú ako v nedeľu. Pri
svätých omšiach bude požehnanie Trojkráľovej vody. Požehnávať príbytky budeme piatok
6.1.2023. Prihlásiť sa môžete v sakristii.
• Farnosti sv. Jakuba a Panny Márie Vás srdečne pozývajú na farský Ples Rodín, ktorý sa bude
konať v piatok 27. januára v Dome kultúry KNM. Cena lístka je 36 € a je v nej zahrnutá 1x večera,
občerstvenie a 1/2 litra vína. Vstupenky si môžete zakúpiť v piatok 6.1. po všetkých ranných sv.
omšiach v kostole Panny Márie a v nedeľu 8.1. po všetkých ranných sv. omšiach v kostole sv.
Jakuba. Všetky informácie nájdete na plagáte na výveske a na fpmknm.sk .
• Farnosti sv. Jakuba a Panny Márie Vás srdečne pozývajú na púť do Svätej zeme 4.-11.6.2023.
Prihlásiť sa môžete v sakristii. Bližšie informácie nájdete na výveske a na fpmknm.sk.
• V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre
dospelých. Podrobnejšie informácie a prihlasovanie nájdete na stránke www.dkuza.sk, alebo aj
na našej farskej stránke fpmknm.sk .
• Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na potreby kostola. Za milodary Pán Boh zaplať.
• Nech Pán Boh odmení hojným požehnaním organistov, spevákov, kostolníkov, miništrantov, tých,
ktorí robili vianočnú výzdobu a upratovali kostol a všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o krásny priebeh vianočných sviatkov.

Sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami okrem nedele