Úmysly

Pondelok

06:30 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka | Poďakovanie Pomoc Božiu pri 70-tych narodeninách a za živú rodinu; Za farnosť, aby sme v novom roku žili v láske a pokoji

Utorok

18:00 Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka | † rodina Kružicová, manžel a za šťastný pôrod; Za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu s deťmi

Streda

06:30 | Pomoc Božiu rodine a osobitne dcére; Aby Duch Svätý pomáhal budovať naše vzťahy

Štvrtok

18:00 Prvý štvrtok v mesiaci | † Ľubomír Mokoš (pohrebná); † Ján Francisty rodičia, starí rodičia z oboch strán, brat Ján, švagor, švagriné

Piatok

07:30 Zjavenie Pána, slávnosť (prikázaná slávnosť) Prvý piatok v mesiaci | Pomoc Božiu a dary Ducha Svätého pre deti
09:00 Zjavenie Pána, slávnosť (prikázaná slávnosť) Prvý piatok v mesiaci | Aby sme vedeli čítať znamenia čias
10:30 Zjavenie Pána, slávnosť (prikázaná slávnosť) Prvý piatok v mesiaci | † Gabriela a Jozef Mistríkovci, Margita a Peter Bellákovci, vnučka Monika a živá rodina

Sobota

18:00 Prvá sobota v mesiaci | Na úmysel

Nedeľa

07:30 KRST KRISTA PÁNA | † Július Kučera a živá rodina
09:00 KRST KRISTA PÁNA | † Za farnosť, aby sme si vážili milosť krstu (priamy prenos)
10:30 KRST KRISTA PÁNA | † Ján Cibuľa, rodičia, starí rodičia a živá rodina

Oznamy

  • Adorácia bude v tomto týždni v stredu od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede. Spovedať budeme aj v pondelok od 07.00 hod. do 08.00 hod.
  • Spovedanie chorých pred prvým piatkom tento týždeň nebude.
  • V piatok 6. januára na sviatok Zjavenia Pána budeme požehnávať vodu a kriedu, ktoré si bude možné zobrať do svojich príbytkov.
  • Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pozývame všetkých na Novoročný koncert nášho chrámového speváckeho zboru Cantus Carponensis.
  • Vo štvrtok 5. januára bude miništrantský výstup na Sitno. Prosíme otcov, mužov, aby sa pripojili.
  • V sobotu 14. januára pozývame deti i dospelých na tradičný farský výstup na Sitno. Odchod spred kostola o 10.00 hod. Príchod o 15.00 – 16.00 hod.

Pozvánky