Úmysly

Pondelok

08:00 + Ondrej a Paulína Pupavovci, Jolanka |

Utorok

08:00 - ruža Anny Krnáčovej |

Streda

08:00 + Jozef Šufliarsky |
17:00 + Vilma a Juraj Markovci (č.1768) |

Štvrtok

08:00 - na úmysel cel. |
17:00 - za zdravie v rodine Strakovej a Jandurovej |

Piatok

08:00 + Paulína a Imrich Vreštiakovci a Michal |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |

Sobota

08:00 - na úmysel cel. |
17:00 + Mária Marcineková (1.výr.) /č.1045/ |

Nedeľa

08:00 + Štefan Kortiš, synovia a rodičia |
09:00 - | Krivec
10:00 - za farnosť |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Ľubice Marcinekovej.
  • Spovedanie pred I. piatkom: – v kostole ½ hod. pred sv. omšami
    Spovedanie chorých – okolie mesta – vo štvrtok, mesto – podľa dohody s pánom kaplánom
  • Koledníci Dobrej noviny vykoledovali v našej farnosti 700 EUR, ktoré budú zaslané na
    projektové aktivity Dobrej noviny.

Pozvánky