Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča

Utorok

07:00 | Bytča

Streda

07:00 | Bytča

Štvrtok

17:00 | Bytča - zo slávnosti

Piatok

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
08:00 | v mestskej časti Hliník
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | v mestskej časti Hliník

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Dnes je svetový deň pokoja. Myslime vo svojich modlitbách najmä v tomto čase na pokoj a mier na celom svete. Kto sa dnes zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator, Spiritus – Príď Duchu Svätý, tvorivý, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

Farská kancelária bude v tomto týždni pre osobný kontakt zatvorená. V prípade, že by ste potrebovali niečo nutne vybaviť, môžete využiť telefonickú alebo e-mailovou formu a dohodnúť si stretnutie.

Myslím, že sme všetci vyspovedaní, ale ak by mal niekto potrebu, Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať vo farskom kostole od pondelka do štvrtku pol hodinu pred svätou omšou.

Požehnanie vody:  Počas slávnosti Zjavenia Pána budeme požehnávať Trojkráľovú vodu i kriedu, aby ste si mohli požehnať vaše príbytky. Môžete k tomu využiť aj texty, ktoré ste si brali pred Štedrou večerou (na poslednej strane).

Folklórny súbor Považan: Na slávnosť Zjavenia Pána svätú omšu o 10. 00h budú doprevádzať hudobníci a speváci z folklórneho súboru Považan. Spievať budú aj 15 minút pred sv. omšou a tiež po sv. omši. Srdečne pozývame.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch – kostolníkom, organistom, akolytom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Prajeme vám všetkým Požehnané Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2023.

Vaši kňazi

 

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky