Úmysly

Pondelok

18:30 + manželka Helena |

Utorok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru, Zojku, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci |
18:30 + Tomáš |

Streda

06:30 Prosba o pomoc pri posväcovaní našich rodín |
17:30 + Ján, Johana a Marek |

Štvrtok

06:30 Poďakovanie za 65. rokov života a Božie požehnanie do ďalších rokov |
18:30 Za posvätenie kňazov a nové kňazské povolania |

Piatok

08:00 + Peter |
09:30 Za farníkov |
11:00 Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Mária pre Romana a jeho rodinu |
18:30 + Anna, František, Mária, Rudolf a za všetkých + z rodiny |

Sobota

08:00 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |
16:00 kaplnka sv. Cyrila a Metoda |

Nedeľa

08:00 Za Božiu pomoc a odpustenie hriechov pre rodinu Poláčkovú, Maderovú, Tóthovú a Vysockú |
09:30 Za farníkov |
11:00 + rodičia Jozef a Mária a za Božiu pomoc pre rodinu |
18:30 + Lacko a + otec Ladislav |

Oznamy

ZJAVENE PÁNA 

V piatok je slávnosť a prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Sv. omše budú ako v nedeľu (8.00; 9.30; 11.00; 18.30). Sv. omša vo štvrtok večer je už z nasledujúcej slávnosti. Počas sv. omší požehnáme “trojkráľovú vodu”, ktorú si následne môžete zobrať z pred kostola. 

 

POŽEHNANIE RODÍN A BYTOV 

Kto by mal záujem o požehnanie bytu v období Zjavenia Pána, môže sa zapísať na pripravený papier pri sakristii do 6.1.2023. Prosíme o uvedenie adresy a telefonického kontaktu, aby sme sa mohli dohodnúť na konkrétnom termíne.

 

DOBRÁ NOVINA – KOLEDOVANIE

 Po prestávke sme sa opäť rozhodli prísť ohlásiť Dobrú novinu priamo do rodín. Ak máte záujem, aby vás koledníci navštívili dňa 6.januára, zapíšte sa prosím na papier na stolíku vzadu v kostole. Zapisovanie je možné najneskôr do utorka 3.januára. Koledovať budeme 6.januára i po večernej svätej omši.

 

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

 Úmysly sv. omší na mesiac február 2023 budeme zapisovať v pondelok 2.1.2023 po večernej sv. omši.

 

PRVÝ ŠTVRTOK 

Na prvý štvrtok (5.1.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca. 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA – PRVÝ PIATOK 

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 5.1. od 17.00 a na prvý piatok 6.1. od 17.00. Počas spovedania bude Eucharistická adorácia. 

 

FATIMSKÁ SOBOTA 

V sobotu 7.1. bude v našom farskom kostole “fatimská sobota” o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev. 

 

PREHĽAD HOSPODÁRENIA FARNOSTI 

Prehľad hospodárenia farnosti je k nahliadnutiu na farskej výveske.  1. 1. 2023

 

UPRATOVANIE KOSTOLA 

Keďže v piatok je slávnosť Zjavenia Pána, upratovanie kostola bude už vo štvrtok po večernej sv. omši. Upratovanie kostola má na starosti skupina 1. 

 

VIDEO BIRMOVKA 

Birmovanci, ktorí si objednali DVD/USB z birmovky, si ho môžu vyzdvihnúť v sakristii po sv. omšiach. Cena DVD – 10 €; USB – 13,50 €.  

 

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA 

V utorok 3. januára 2023 o 18.00 bude v Katedrále svätého Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Všetkých pozývame na túto svätú omšu a k modlitbe za zosnulého emeritného pápeža.  V stredu 4. januára 2023 o 20.00 h sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Patrilo sa hodovať a radovať sa (Lk 15,32); Sláviť (Sk 2,42-47).  V piatok 6. januára 2023, v deň Slávnosti Zjavenia Pána, bude o 10.30 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.   V piatok 6. januára 2023 sa uskutoční tretí trojkráľový sprievod v Bratislave. Zraz bude na nádvorí Bratislavského hradu o 14.30, odkiaľ sú diváci pozvaní nasledovať troch kráľov na ich ceste za hviezdou. Viac informácii nájdete na stránke www.trajakrali.sk .


Pozvánky