Úmysly

Pondelok

18:30 + Vincent, Agneša a Martin | sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

Utorok

08:00 Za Božiu milosť obrátenia a dar živej viery pre manželku Martu a ostatnú rodinu |
18:30 + manžel Augustín, jeho rodičia Štefan a Anna a za zdravie pre žijúcich členov rodiny |

Streda

08:00 + Jozef Pistovič |
18:30 + rodičia Leo a Edita, krstní rodičia Alexander a Izabela, starí rodičia z oboch strán a svokrovci Rudolf a Helena |

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie pre rodiny Zuberovú, Nagyovú, a Šichtovú a ostatných živých členov rodiny |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu a Ivana s rodinou |

Piatok

08:00 Zjavenie Pána, slávnosť | Zjavenie Pána, slávnosť
08:00 + manžel Pavol Nagy a rodičia z oboch strán |
09:30 Za farnosť |
11:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Zitu, syna Romana a rodinu Knapových |
18:30 + manželia Anton a Ivana a svokra Albína |

Sobota

08:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva |

Nedeľa

08:00 Poďakovanie 80 rokov života a prosba o Božiu pomc do ďalšieho života |
09:30 + Viera, Jozef a Ján |
11:00 Za farnosť |
18:30 + rodičia Rudolf a Elena a súrodenci Milan a Elena |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až štvrtok o 8:00 a 18:30, v piatok
o 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30, v sobotu 8:00, v nedeľu 8:00, 9:30,
11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše môžete sledovať v nedeľu
o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti (farnosť DNV).

• Zjavenie Pána – Na sviatok Zjavenia Pána (Troch kráľov)
budú sv. omše ako v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Sv. omša
o 8:00 bude v chorvátskom jazyku.

• Prvý piatok, sobota – V tomto týždni je prvý piatok a prvá
sobota mesiaca január. Spovedáme pred každou sv. omšou, v sobotu
začíname o 7:00 pobožnosťou Fatimskej soboty, po nej bude sv.
omša.

• Požehnávanie príbytkov – Počas budúceho týždňa sa môžete
prihlasovať na požehnávanie príbytkov po sviatku Zjavenia Pána.

• Úradné hodiny – Najbližšie úradné hodiny na fare budú 9. 1.
2023.

• Boj proti hladu – Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do
zbierky „Boj proti hladu“, vyzbierali sme 650 €, ktoré budú
odoslané na účet vincentskej rehoľnej rodiny. Zbierku môžete
naďalej podporiť aj priamo na účet. Viac informácií nájdete na
nástenke.

• Púť do Ríma – Od budúceho týždňa sa môžete v sakristii
kostola prihlasovať na púť do Ríma. K prihláseniu treba tieto info:
meno a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, číslo
dokumentu na ktorý budete cestovať (pas, alebo OP), telefónny
a mailový kontakt.


Pozvánky