Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

07:00 | Bošany
08:00 | Krnča

Piatok

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Sobota

07:30 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pred sv. omšami počas celého týždňa. Chorých po domoch budeme spovedať v stredu dopoludnia.


Kto si chce dať požehnať svoj príbytok, byt alebo dom kňazom, nech sa zahlási v sakristii kostola. Požehnávať budeme na sviatok Troch Kráľov.


Budúcu nedeľu (8. januára) pri svätej omši o 8:30 hod. v Práznovciach budú spievať Bojňanskí junáci hudobná skupina z Bojnej.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. organistky Gajdošovej.


V dňoch 19. až 27. mája 2023 sa bude konať z našej farnosti púť do Izraela. Bližšie informácie sú na nástenke. Kto má záujem ísť na púť do Svätej zeme, nech sa príde informovať do sakristie alebo na FÚ.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 1