Úmysly

Pondelok

12:00 | pohrebná

Utorok

07:00 |
18:30 |

Streda

07:00 |
18:00 | oratkovská svätá omša v kaplnke
18:30 |

Štvrtok

07:00 |
18:30 | s adoráciou

Piatok

07:30 |
09:00 |
10:30 |
11:45 |
18:30 |

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 | mládežnícka
10:30 | detská
11:45 |
18:30 |

Oznamy

Farské oznamy na 1. vianočnú nedeľu – 1. 1. 2023

  1. Dnes po obede o 15:00 bude adorácia spojená s Korunkou Božieho milosrdenstva.
  2. Dnešná nedeľa je svetovým dňom pokoja. Modlime sa za pokoj a mier vo svete, zvlášť na Ukrajine. V tento deň môžeme získať úplné odpustky zúčastnením sa slávnostného recitovania piesne „Príď Duchu Svätý tvorivý“.
  3. Vo štvrtok je deň modlitieb za duchovné povolania.
  4. V pondelok bude pohrebná sv. omša o 12.00.
  5. V piatok je slávnosť Zjavenia Pána. omše budú ako v nedeľu. Zároveň to je aj prvý piatok v mesiaci. Po sv. omšiach si budete môcť zobrať svätenú vodu a kriedu do svojich príbytkov.
  6. V sobotu je prvá sobota v mesiaci.
  7. Dnes po sv. omšiach bude novoročná zbierka. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  8. Ďakujeme pánovi Michalovi Fiľovi, autorovi programu Pastierske Vianoce, aj všetkým ktorí sa na tomto podujatí podieľali.
  9. Na budúci týždeň upratuje skupina č. 1.

Pozvánky