Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia, starí rodičia, súrodenci a švagrovia | Sv. Bazila a Gregora, biskupi a učitelia Cirkvi
17:30 + rodičia Karol a Mária, Emil a Magdaléna a ostatní z rodiny |

Utorok

06:30 Za Božiu pomoc pre rodinu Szásziovú a Murínovú | Najsvätejšieho mena Ježiš
17:30 + Anna, Štefan a brat Štefan |

Streda

06:30 + Anna a Jozef Čačíkoví a Anna Kocúrová |
17:30 + rodičia, starí rodičia a brat Jaroslav |

Štvrtok

06:30 + Anna a Mikuláš Lamperoví |
17:30 Za uzdravenie a oslobodenie pre + predkov | + adorácia

Piatok

07:00 Na úmysel kňaza | ZJAVENIE PÁNA, slávnosť (prikázaný sviatok)
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 Za zdravie a porozumenie pre manželov |
11:00 + rodiča Jozef a Jarmila |
18:00 + manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + manžel Vladimír, švagor a svokor |

Nedeľa

07:00 Za všetkých farníkov |
08:15 Za Božiu pomoc pre Šimonka a starkého Jána |
09:30 + manžel Ján – 10. výročie |
11:00 + otec a jeho rodičia |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 3.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Na slávnosť Zjavenia Pána – Troch kráľov budeme požehnávať vodu, kriedu, soľ a tymián. Požehnanú vodu si potom môžete vziať do svojich príbytkov. Príbytky budeme požehnávať v tento deň poobede, preto tí z vás, ktorí máte záujem o požehnanie svojich príbytkov, prosíme zapíšte sa na papieri na bočnom stolíku.
  • Nevládnych, ku ktorým chodíme na prvý piatok – tento mesiac navštívime vo štvrtok.
  • Na bočnom stolíku je k dispozícii ešte pár kalendárov v cene 2,50 €
  • Od nového roka budú Katolícke noviny stáť 1,50 €
  • Kto by ešte chcel podporiť Dobrú novinu – môže tak urobiť do pokladničky takto označenej.
  • V stredu po večernej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých – môže ju prijať ten, kto má viac ako 60. rokov alebo i mladší, ak trpí vážnejšou chorobou. Túto sviatosť nemôžeme prijímať v ťažkom hriechu – treba byť po sv. spovedi

Pozvánky