Úmysly

Pondelok

06:30 + Ján Pavol Taliga | Ščúry
12:00 + rodiny Koniarová, Kalamárová, Paučová | Kaniansky
17:00 + Ivan Huťka a Marián Huťka | Kraus

Utorok

06:30 Poďakovanie za dožitých 60 rokov života Anny | Ščúry
12:00 + rodičia Jolana a Ján, brat Jaroslav a švagor Ladislav | Kaniansky
17:00 + Anna Longajová a Michal Longaj | Kraus

Streda

06:30 + Miroslav Mistrík, Zuzana Krpelanová, Štefan a Emília | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre rodinu | Kaniansky
17:00 + manžel Peter, svokrovci Žofia a Július | Kraus

Štvrtok

06:30 + Michal Boďo, Ernest Švec s manželkou Rozáliou, Jozef Boďo s manželkou Máriou | Kraus
12:00 + Rozália a Rudolf | Kaniansky
17:00 + Emil, Mária a syn Ján Chamulovci | Hraňo

Piatok

06:30 + Jolana Mračková | Kraus
12:00 + Ján Korčok, rodičia a starí rodičia z oboch strán | Kaniansky
17:00 Poďakovanie za 18 rokov života syna Mateja | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Kraus

Sobota

06:30 + rodičia Ján a Mária a bratia Ján a Ondrej | Kraus
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + súrodenci František, Štefan a Mária | Kraus
09:00 Za farnosť | Kraus
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kaniansky
10:30 Za dary Ducha Svätého pre Lukáša a Tomáša | Ščúry - DETI
19:00 + rodičia, starí rodičia a súrodenci | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

  • Dnes je pravidelná mesačná zbierka na potreby kostola a farnosti. Pán Boh zaplať za vašu finančnú účasť na živote farnosti.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.
  • Dnes je posledná nedeľa v liturgickom roku, slávime slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. Bude nasledovať krátka pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Verejným recitovaním modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia a splnením zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky.
  • V pondelok bude piate stretnutie kurzu Objav Krista. Začne sa o 18:00 hod. vo farskej zasadačke.
  • Spolu s Podpolianskym osvetovým strediskom a Mestom Zvolen vás pozývame na koncert s názvom Spevom k srdcu. Uskutoční sa v nedeľu 27. novembra o 15:00 hod. v Kostole sv. Alžbety vo Zvolene.
  1. Aby sme to mohli zorganizovať, prosíme ochotné rodiny, ktoré môžu pripraviť raňajky, aby sa zapísali na konkrétne dátumy v sakristii kostola. (Zatiaľ je väčšina dátumov neobsadená. Ak sa nepodarí naplniť zoznam, nebude v našich silách celú aktivitu zorganizovať.)
  2. Tí, ktorí nemôžete zabezpečiť raňajky osobne, ale chcete pomôcť finančne, môžete vhodiť príspevok do pokladničky v sakristii kostola. Suma bude pomocou pre rodiny, ktorým je finančne náročné nakúpiť celé raňajky.
  • Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zapojili do krásneho slávenia patrocínia farnosti a farského kostola. Špeciálne poďakovanie patrí p. Sebíňovej a všetkým hercom účinkujúcim v divadelnom predstavení Malý Bask. Tiež zborom – farskému, detskému i mládežníckemu – pod vedením p. Rybana, sl. Vandákovej a sl. Pacalajovej. Ďakujeme aj kostolníčke sr. Antonelle, liturgickej asistencii a tým, ktorí ste pripravili kostol na našu farskú slávnosť.
  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov deviatych (príp. piatych) ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. novembra 2022 od 8:30 do 12:30 hod. Viac informácií nájdete na plagáte alebo na stránke školy.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky