Úmysly

Pondelok

18:00 + Dušan Kováč, 2. výročie | Obetovanie prebl. P. Márie, sp.

Utorok

07:00 + sestry a + bratia | Sv. Cecílie, panny a muč., sp.

Streda

17:00 + rodičia a + dcéra Katarína | féria

Štvrtok

18:00 + rodičia a + starí rodičia Grolmusoví | Sv. vietnamských muč., sp.

Piatok

18:00 + rodičia a + starí rodičia Slávikoví | féria

Sobota

07:00 + Pavlína Gregorová a + sestry | féria
18:00 + rodičia Emília a Anton Kuzma | féria

Nedeľa

07:30 za veriacich | Prvá adventná nedeľa /A/
09:30 + manžel Vladimír, + sestra Viera, + švagor Slavomír a + rodičia z obidvoch strán | Prvá adventná nedeľa /A/

Oznamy

 • Streda 23. novembra je tzv. Červená streda je to deň modlitieb na celom svete za
  prenasledovaných pre svoju vieru, z toho cca 70% kresťanov. Štatistiky udávajú
  obrovské číslo prenasledovaných – cca 300 miliónov veriacich. Formulár sv. omše
  v stredu bude: za prenasledovaných kresťanov.
 • V sobotu o 09:00 hod. bude ďalšie stretnutie s birmovancami na fare.
 • V sobotu po večer. sv. omši /posledná sobota v mesiaci/ bude tradičná polhodinová
  adorácia, spojená so spevmi a záverečným eucharist. požehnaním. Srdečne ste
  pozvaní.
 • Na budúcu nedeľu /prvá adventná/ bude pri obidvoch sv. omšiach požehnanie
  adventných vencov. Prosím, prineste si ich v čo najväčšom počte a pri nich
  v pravidelných modlitbách v rámci rodiny prežívajte nastávajúci milostivý čas prípravy
  na slávenie Božieho narodenia
  .

Pozvánky