Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Členov rodiny Dolákovej a Takáčovej | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov./ RH
18:30 + Katarína Sabová 5. výr. úmrtia | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 + sestra Jarka | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + rodina Farkašová, Horváthová, Kmeťová | Senec / slov ./ MF.

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + Štefan Šimonič a ostatní členovia rodiny | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Poďakovanie za 70 rokov života a prosba za zdravie a Božie požehnanie | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Dominik a Jozefína Malíkoví | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za veriacich | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď./AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za zosnulých a živých členov rodiny Miroslava Erbena | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Mária Ulčinová nedožitých 62 rokov | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 23.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – o 18:00 sv. omša a po nej katechéza.
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Stretnutie bude 22. novembra 2022 19:30 na farskom úrade. 
 • PODOMOVÁ NÁVŠTEVA KAPLNKY PANNY MÁRIE- Z podnetu našich farníkov  v sobotu 19.11.2022 po večernej sv. omši 18:30 a v nedeľu po 9:30  po sv. omši pokračujeme v pastoračnom centre, Sestra Vincentka  Mária z Nitry bude rozprávať o Združení Zázračnej medaily – o podomovej návšteve Panny Márie, o zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré a tiež zaujímavé svedectvá. Prinesie aj knihy o zjavení, Dar od Nepoškvrnenej Zázračnej medaily, škapuliare, kľúčenky, ktoré si budete môcť zobrať za dobrovoľný príspevok. Bližšie informácie sú na nástenke a v strede kostola.
 • ZBIERKA NA CHARITU-  Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.  
 • POZVANIE OD SESTRIČIEK – Vrámci týždňa mladých pozývajú aj naše rehoľné sestričky Kongregácie Notre Dame mladých na posedenie, rozhovor a občerstvenie dnešnú nedeľu 20.11. medzi 15:00 až 18:00 na Slnečnej 24. Potom majú klasickú adoráciu od 18:00 do 21:00.
 • SPOVEDANIE – kaplán Michal bude spovedávať pred svojimi sv. omšami už vo svojej spovednici v oratóriu.
 • VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV – Srdečne pozývame deti, mládež, rodičov na výrobu adventných vencov, ktoré bude v sobotu 26. novembra o 16:00 v pastoračnom centre. Treba si priniesť kruh, sviečky, ozdoby. Čečina bude zabezpečená. Pred nedeľnými sv. omšami, budeme požehnávať adventné vence.
 • KURZ PRVEJ POMOCI – Budúcu nedeľu 27.11. vás všetkých po doobedňajších sv. omšiach pozývame na ukážky 1. pomoci, ktoré sa budú konať v pastoračnom centre. Ukážky budú pripravené pre dospelých, ale aj pre deti. Všetci ste srdečne vítaní!
 • POTÁBOROVÉ STRETKO – Opäť pozývame účastníkov tábora Laboratórium na stretko v tento piatok 25.11. od 17:00 až do 21:00, vrátane sv. omše. Program bude opäť aj v pastoračnom centre.
 • POTRAVINOVÁ ZBIERKA – V termíne od  štvrtka 24. 11. do 27.11. 2021 bude pred Tescom prebiehať potravinová zbierka. Aj naša farská Charita Senec, o.z. v spolupráci s Bratislavskou arcidiecéznou charitou a s TESCO Senec  je zapojená do tejto zbierky, podobne ako to bolo minulý rok. Vyzbierané potraviny poputujú pre ľudí v núdzi, ľudí bez domova, sociálne slabších, opustené matky s deťmi atď. Zbierku budú vykonávať dobrovoľníci od 9:00 hod. do 19:00 hod. každý deň trvania zbierky .

Pozvánky