Úmysly

Pondelok

06:45 ZBP Peter | Sabinov
18:00 ZBP Marko a Katarína (30 r. sobáša) | Sabinov

Utorok

06:45 ZPB Slávka a Miroslav | Sabinov
18:00 +rodičia a +starí rodičia | Sabinov
18:00 +Margita +František +Ladislav | Jakubovany

Streda

06:45 ZBP bohuznámy | Sabinov
18:00 ZBP Lukáš | Sabinov
18:00 ZBP Pavol a Jana (25 r. sobáša) | Orkucany

Štvrtok

06:45 +Michal +Margita | Sabinov
18:00 ZBP Stanislavy (40r.) | Sabinov
18:00 ZBP rod.Tokárová | Jakubovany

Piatok

06:45 +Jozef +Margita | Sabinov
18:00 ZBP Martin (30r.) | Sabinov
18:00 +sr.Tiburcia +Anna +Juraj a rodičia | Orkucany

Sobota

06:45 +Jozef | Sabinov
18:00 ZBP Agáta (70r.) s rodinou | Sabinov
18:00 +Milan +Helena +Valéria | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 +Alojz +František +František +František | Sabinov
09:00 ZBP Dominika, Veronika | Jakubovany
10:30 +František +Helena | Orkucany

Oznamy

Požehnanie adventných vencov k adventnému obdobiu patrí aj symbol adventného venca. Na budúcu nedeľu ich požehnáme pri každej sv. omši (aj v sobotu večer). Môžete priniesť na požehnanie vlastné adventné vence, položte ich v kostole dopredu, podľa pokynov.

MODLITBA CHVáLY – pozývame vás na novembrovú modlitbu chvály 25.11.2022 (piatok) po večernej sv. omši (18.45) do malého kostola.

ÚMYSLY SV. OMŠÍ – V tomto týždni začíname prijímať úmysly sv. omší na obdobie január – jún 2023 Zapisovať úmysly budeme po večerných sv. omšiach v sakristii kostola. Nezabudnime na vzájomnú ohľaduplnosť pri počte nahlasovaných omší. Na filiálkach budeme zapisovať úmysly v utorok a štvrtok – Jakubovany a streda  a piatok – Orkucany.

POĎAKOVNIE za zbierku ,,Kilo pre chudobných“V mene farskej charity ďakujeme všetkým darcom, ktorí v OD Kaufland dňa 5. 11. 2022 podporili zbierku ,,Kilo pre chudobných“. Ďakujeme za štedré  potravinové dary, 5 ks stravných lístkov v hodnote 22,50 € a hotovosť 32 € . Ďakujeme aj všetkým, ktorí pomohli zorganizovať túto akciu – pracovníkom obchodného domu Kaufland Sabinov za ich ochotu a spoluprácu; členom charity a tiež všetkým, ktorí prispeli do prvopiatkovej zbierky v kostole. Z týchto darov budú pripravené vianočné potravinové balíčky pre rodiny v núdzi.

POĎAKOVANIE – DOBROČINNÁ ZBIERKA SV. ALŽBETY Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary – vyzbieralo sa 1473,36€. Sabinov: 947,76, Jakubovany: 410,60€, Orkucany: 115€.

ZBIERKA NA CHARITU na budúcu nedeľu – 27.11. je tradičná jesenná zbierka na charitu. Svoje milodary môžete podľa vlastných možností a uváženia odovzdať do vyznačených schránok v našich kostoloch.


Pozvánky