Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

  • Dnes je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať.
  • V nedeľu po sv. omšiach o 9:00 a 11:00 Vás srdečne pozývame na odpustové pohostenie do Pastoračného centra na prvé poschodie. Vchod – bočné dvere centra. Zároveň ďakujeme tým, ktorí prispeli dobrodeniami na pohostenie pre nás všetkých a mladým, ktorý nás s radosťou obslúžia.
  • Budúca nedeľa prvá adventná. Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši, aj v sobotu večer o 18:00.
  • Dnes po sv. omšiach si môžete zakúpiť adventné vence a vianočné dekorácie. Kúpou výrobkov podporíte rodiny v núdzi našej farnosti.
  • V stredu o 18:00 je detská sv. omša, pri ktorej požehnáme deťom adventné vence.
  • Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 22.novembra 2022 o 17.00 hodine v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova. Téma: „Nestratiť svoju dôstojnosť.“
  • Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať.
  • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša vo štvrtok o 15:00.
  • Šalgovík : Dnes je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať

Odpustová slávnosť bude 04.12.2022 o 10:30

Streda –  18:00

Piatok –  18:00

Nedeľa –  8:00 – požehnanie adventných vencov a zbierka na charitu


Pozvánky