Úmysly

Pondelok

06:45 Danka Srncová a manžel |
18:00 rodičia Hurajoví, st. rodičia a súrodenci Chudí |

Utorok

06:45 za PB pre rodiny Albertovu a Hargaššovu |
18:00 rodičia Královí, st. rodičia a prastarí rodičia |

Streda

06:45 Zdenko Gerši a jeho rodičia |
18:00 za zdravie a PB pre krstnú dcéru Zuzku |

Štvrtok

06:45 rodičia Zaťkoví a syn Ľudovít |
18:00 rodina Beláková,Grómová a Bohumil a Miálan |

Piatok

06:45 rodičia Švecoví, Staňoví a os. rodina |
18:00 mama Katarína, sestra Gabriela a švagor Milan |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 rodičia Masároví, súrodenci a st. rodičia |

Nedeľa

07:00 rodičia Kocákoví a synovia Alojz a Štefan |
09:00 rodičia Marta a Vojtech Kováčoví |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 Pavel Streďanský, 1. výr. |

Oznamy

Milodary na kostol :

-Bohu známa z krstu -20,-€, Bohu známa z krstu -50,-€, zbierka na seminár -345,80- €, Bohu známa z poďakovania za 60 r. manželstva-60,-€, Bohu známa-100,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

– Upratovanie nášho chrámu má na starosti ruža pani Márie Ondruškovej.
– Na budúcu nedeľu koná sa zbierka na charitu. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.
– Adventný veniec v kostole požehnáme v sobotu večer pri sv. omši. Zároveň vaše adventné venčeky

požehnáme na budúcu 1. adventnú nedeľu pri každej sv. omši, ak si ich donesiete do kostola a položíte pred oltár na tradičnom mieste.

Birmovanci na farskú katechézu do kostola dôjdu až po Vianociach. Termín oznámime včas. V nedeľu pri sv. omši o 9.h. čakáme aj deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie.

Na ekostol sv. omše sú v nedele a prikázané sviatky o 10,30 h.


Pozvánky