Úmysly

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Križákovú | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva a ochranu Panny Márie pre deti a vnúčatá | R
18:30 † Milan Blaško (30. výročie) a † Marta Blašková | K

Pondelok

07:00 Prosba o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu | K
18:30 † Eva Pristachová (pohrebná) | R

Utorok

07:00 † František a Alžbeta Šuranoví | Š
18:30 † Vladimír Jablonka a syn Vladimír | R

Streda

07:00 † Darina Balková | Č
17:00 † matka Emília a zomrelá sestra Emília | Š

Štvrtok

07:00 † rodina Šuranová - Michal a Zuzana, Karol a Anna | R
18:30 Poďakovanie Pánu Bohu pri príležitosti životného jubilea | Č

Piatok

07:00 † Katarína Kulichová a Katarína Sedláčková | Č
17:00 Za živú rodinu | R

Sobota

07:00 † rodina Hohneová – Viliam a Anna, Karol a Anna, Viliam a Antónia | Č
18:30 † Mária, a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Nedeľa

07:00 † manžel Jaroslav (11. výročie) | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † brat Pavol | R
18:30 † MáriaMargalová, a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Oznamy

1. Dnes bude medzi omšami otvorená Farská knižnica tak ako zvyčajne.

2. Pozývame na miništrantské stretko ktoré bude dnes 20.11. o 15:00 v pastor. centre.

3. Od pondelka zapisujeme úmysly sv. omší na mesiace december, január a február. Zapisuje sa v čase kancelárskych hodín i po sv. omšiach, ak nie sme vtedy viazaní inou službou.

4. Stretnutie spolupracovníkov duchovnej rodiny pátra Gabriela bude v pondelok 21. 11. o 17:00 hod. v kaplnke sestier.

5. V stredu nebude katechéza pre prvoprijímajúce deti.

6. V túto stredu o 18:00 bude stretnutie farského spoločenstva, na programe bude v pastoračnom centre film Volám sa Khan, s následnou diskusiou. Plagát je na výveske i na webe. Srdečne vás pozývame.

7. Vo štvrtok o 17:00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme. V ostatné dni spovedáme½ hodiny pred omšami.

8. V každý piatok od 13:00 do 17:00 hodiny pozývame do farského klubu detí a mládeže v pastoračnom centre.

9. V piatok po večernej omši budú v kostole modlitby chvál. Po sv. omši bude aj stretnutie birmovancov.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.7.

11. Pozývame všetkých miništrantov na výnimočné miništrantské stretko, ktoré bude pri príležitosti MINFA DOD v kňazskom seminári v Bratislave v sobotu 26.11.2022. Začiatok bude o 8:30 a predpokladaný záver je o 15:30. Na toto stretnutie sú pozvaní aj rodičia miništrantov pre ktorých bude tiež pripravený osobitný program. Prihlásiť sa treda v sakristii, ale aj sa treba zaregistrovať na stránke www.minfa.sk. Sú tam odkazy na formuláre pre miništrantov a rodičov.

12. Rodičovská rada pri Spojenej škole sv.Jozefa organizuje v sobotu 26.11. od 14:00 do 16:00 hodiny výrobu adventných vencov v telocvični školy a ich požehnanie v kaplnke.

13. Na budúcu sobotu večer a pri každej nedeľnej omši bude posvätenie adventných vencov.

14. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.

15. Od budúcej nedele obnovujeme on line prenos nedeľných sv. omší 9.00 hod.

16. Milí farníci, liturgiou nie je len svätá omša, ale aj modlitba Liturgie hodín – breviára. Bohatstvo a krásu tejto modlitby chceme postupne zavádzať do našej farnosti. Preto si vás dovoľujeme pozvať na prvú adventnú nedeľu 27.11. o 19:45 h na modlitbu Liturgie hodín – spievaných vešpier v našom farskom kostole.

17. V našej farnosti chceme podporiť aktívnú účasť vás veriacích v jednotnom speve. Preto si vás dovoľujem poprosiť o príspevok na zakúpenie nových JKS pre kostol. V novom vydaní sú zapracované zmeny nového vydania Rímskeho misála, platného od 1. januára 2022. Pri bočnom vchode bude na to vyhradená pokladnička. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

18. Pozývame deti i vedúcich skupiniek (vek vedúcich minimálne 16 rokov), ktorí sú ochotní zapojiť sa do koledovania 27. a 28.12. 2022 v rámci projektu Dobrá novina. Úvodné spoločné stretko bude v tento štvrtok 24.novembra o 18.00 hod. v pastoračnom centre. Dozviete sa potrebné informácie a rozdelíte sa do koledníckych skupín. Vedúci skupín dostanú metodické materiály, preto je dôležité, aby tam prišli. Aj keď ste to nikdy nerobili, príďte, všetko vám vysvetlíme a radi vám s tým pomôžeme. Tešia sa na vás Andrejka Parošová a Erika Kelemenová. Prihlásiť sa môžete aj po ktorejkoľvek sv.omši o 11.00 hod. v sakristii u Eriky Kelemenovej.

19. Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne Vás srdečne Vás pozýva na jubilejný 10. benefičný koncert hospicu, ktorý sa uskutoční na 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2022. O 15.tej hodine sa v Piaristickom kostole v Trenčíne predstaví slovenské operné duo La Strada.

20. PASTIERSKY LIST biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež


Pozvánky