Úmysly

Pondelok

18:00 † Karol, Júlia, rodičia z oboch strán | Močenok

Utorok

17:00 † rodina Kokešová (M) | Horná Kráľová
18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a Dušana | Močenok

Streda

08:00 † rodina Révayová, Fedorová, Móryová † Michal Urbánik | Močenok

Štvrtok

17:00 † Vojtech Vagunda | Horná Kráľová
18:00 † Jozef a rodičia z oboch strán | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † František, Katarína, Miroslav a Milan Straňákoví | Horná Kráľová
18:00 † Štefan a rodičia | Močenok

Sobota

07:00 † Mária a Štefan Blehoví | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 Poďakovanie za dar života | Močenok

Nedeľa

07:00 Za farnosť a farníkov | Močenok
08:30 † Milan Dubnický | Horná Kráľová
09:30 † Klement a Barbora Gombálikoví a rodičia (M) | Horná Kráľová
10:30 Za členov Združenia Zázračnej medaily – PP | Močenok
13:30 Nedeľné litánie (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Horná Kráľová
14:30 Nedeľné litánie | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Spomienka Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie,

Sviatok Výročie Posviacky Katedrálneho Chrámu sv. Emeráma v Nitre

Utorok: Spomienka sv. Cecílie, panny a mučenice
Streda: Slávnosť sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka
Štvrtok: Spomienka sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spol. mučeníkov
Piatok: Ľ. spomienka sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: 1. Adventná nedeľa

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: č. d.: č. d.: 512 – 767 (ul. Sv. Gorazda, Kakava, Malá Kakava) v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  300 – 320, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   

13.30 hod. – Pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa

 

Močenok    Pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie ku Krvi Kristovej

16.00 hod. – požehnanie

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes je nedeľa 20.11.2022 je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V tento deň sa aj v našich kostoloch bude konať popoludní pobožnosť pri ktorej môžete získať odpustky. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V Hornej Kráľovej bude pobožnosť o 13.30 hod. – 14.30 hod. V Močenku od 14.30 hod. – 16.00 hod.

 

stredu 23.11.2022 sa bude v Močenku konať historická konferencia „Proticirkevné zásahy v Močenku“, za účasti nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Začne sv. omšou, ktorú bude celebrovať o 8.00 hod. v našom Farskom kostole. Následne bude konferencia pokračovať v priestoroch Kláštora. Bližšie informácie na stránke farnosti, obce a na výveskách pred kostolom.  Všetci ste srdečne pozvaní.

 

Stredu 23.11.2022, nazývame aj Červená streda, kedy si na Slovenku a celom svete pripomíname nespravodlivosť a utrpenie, ktorému čelia ľudia kvôli svojmu vierovyznaniu.

 

piatok 25.11.2022, Farnosť Močenok a Rodina je viac pozýva deti, rodičov a starých rodičov na tradičnú palacinkovú párty, ktorá začne o 18.00 hod. sv. omšou a potom po sv. omši v Kláštore bude pokračovať ochutnávkou palaciniek.  Vítané sú aj prinesené palacinky od šikovných a ochotných rodičov. Srdečne ste všetci pozvaní.

 

nedeľu 27.11 2022 o 17.00 hod., Vás pozývame na koncert speváckeho zboru Nitria a speváckeho zboru Cantica . Koncert sa bude konať vo Farskom kostole sv. Klimenta v Močenku. Vstupné dobrovoľné.

 

Na budúcu sobotu a nedeľu pri sv. omšiach sa budú požehnávať adventné vence a sviece. Môžete si ich priniesť na požehnanie do kostola.

 

Chceme Vás veľmi pekne poprosiť, ak používate v kostole rúško alebo respirátor, aby ste si ich z kostola vzali a nenechávali ich použité v lavici. Veľmi pekne Vám ďakujeme.

 

Poprosíme lektorov, aby sa zapísali v sakristii kostola na mesiac december.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

20. november

 

34. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horváthová

p. Kútna

Pondelok

21. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Nováková

Utorok

22. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

 Streda

23. november

8.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

24. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Hanková

Piatok

25. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

 

Sobota

26. november

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

27. november

 

1.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Hanková

K. Rábeková

p. Kútna

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky