Úmysly

Pondelok

súkromná Za farníkov | Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok

18:00 + Soňa Kotrecová a Štefan Malacký, 1. výročie, Alžbeta Rigová, mesačná sv. omša |

Streda

06:30 + Emília a Štefan Orlíčkoví a rodičia z oboch strán | Féria

Štvrtok

18:00 + Anton Šebo, mesačná sv. omša | Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Piatok

18:00 + zomrelí z rodiny Buchovej | o 16:00 eRko - stretko detí na fare

Sobota

08:00 + Gabriel Szorád, mesačná sv. omša | Preblahoslavenej Panny Márie, ľubovoľná spomienka

Nedeľa

08:00 + Štefan Hruška, 20. výročie | 1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29. výročie konsekrácie kostola) Počas sv. omší požehnávanie adventných vencov
10:00 + zomrelí z rodiny Bírovej a Petríkovej |
15:00 Organový koncert |

Oznamy

Dnes je 37. svetový deň mládeže, ktorý ustanovil pápež Ján Pavol II. v roku 1985.

V piatok bude na fare eRko–stretko o 16:00 hod. určené pre deti od 6 rokov.

V sobotu o 15:30 hod. bude v Kultúrnom dome v Lužiankach Divadelné predstavenie s názvom „Plné vrecká peňazí“ ochotníkov z Palárikova. Vstupné bude dobrovoľné.

V nedeľu bude o 15:00 hod. vo farskom kostole organový koncert katedrálneho organistu Vladimíra Kopca. Príďte si vypočuť náš zreštaurovaný píšťalový organ.

Ďakujem vám za milodary. Pre potreby farnosti ste za uplynulý týždeň prispeli sumou 265,-€. Nech dobrotivý Pán odmení vašu štedrosť!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred Pán Boh odmeň!


Pozvánky