Úmysly

Pondelok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Utorok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV

Streda

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO

Štvrtok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KRÁSNO Adorácia do 18:00

Piatok

06:45 | KRÁSNO
17:00 | KALINOV
18:00 | KRÁSNO Mládežnícka sv. omša

Sobota

07:00 | KRÁSNO
18:00 | KRÁSNO

Nedeľa

07:45 | KRÁSNO
09:30 | KALINOV
10:45 | KRÁSNO

Oznamy

1. Dnes sa vo všetkých farských kostoloch pred vyloženou Oltárnou sviatosťou koná obnova
zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom
recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na sviatok Krista Kráľa, môže
za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
2. Dnes o 16:00 bude mať vo FPC prednášku vdp. Jozef Šoška na tému Život a dielo žiakov apoštolov.
Všetci ste srdečne pozvaní.
3. V sobotu pri večernej sv. omši a na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné
vence. Prineste si ich zo sebou na požehnanie.
4. V piatok večer o 18:00 Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.
5. Dňa 25. novembra (piatok) v čase od 10.00 h do 20.00 h bude prebiehať celoslovenská zbierka
potravín i v našej predajni Tesco u nás v Krásne nad Kysucou. Môžete sa zapojiť nakúpením potravín
a ich darovaním ľuďom v núdzi.
6. Na budúcu nedeľu sa po všetkých sv. omšiach koná predpísaná zbierka na charitu. Za všetky vaše
milodary už vopred Pán Boh zaplať.
7. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
8. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
9. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 931 – 960
Kalinov: v piatok po sv. omši