Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Miroslav Volentier (5 výr.) a jeho rodičov... | Orovnica
18:00 ✝︎ Alžbeta Kasanová, brat Michal, rodičia Hercoví a starý rodičia | Farský kostol

Utorok

17:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku  | Psiare
18:00 ✝︎ Viktor a Mária Bandzioví a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Jozef Bóna a rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

18:00 ✝︎ Ján Švolík, manželka Mária, deti a rodičia | Farský kostol

Piatok

17:00 Na úmysel a za uzdravenie | Psiare
18:00 ✝︎ Ivan Karhan (2. výročie) | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ Alena Barcajová | Farský kostol
18:00 ✝︎ Rodičia Belicový, Budový a syn Ondrej | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

08:00 ✝︎ Karol Kosmály manželka Anna, syn Karol a Ján a nevesta Anna | Psiare
09:30 ✝︎ Helena Lauková ( 20. výročie ) manžel Jozef a rodičia  | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • Dnes je slávnosť Krista Kráľa. Popoludní o 15.00 hodine bude poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou zakončená slávnostným požehnaním o 16.00. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Budúcu nedeľu je prvá adventná nedeľa. Pri sv. omši požehnáme adventný veniec a vaše sviece a venčeky, ktoré si môžete priniesť na požehnanie.
  • Budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimné pán Boh odmeň.

Ostatné oznamy

  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky