Úmysly

Pondelok

06:00 za zdravie a BP pre Janu Vozárovú | Fk
12:00 + Martin Kuchel | Fk
18:00 + Ján Kalina | Fk
18:30 za ZBP pre Zuzanu (75 r. života) | Br
07:45 + z rod. Laštíkovej | CSŠ

Utorok

06:00 + Ján a Johana Koleják | Fk
12:00 + Ján | Fk
18:00 za ZBP pre rodinu Jozefa Buľáka | Fk
18:30 + Milan Ulík (1. výročie) | Br
16:00 za zdravie ťažkochorej Anny | Ns

Streda

06:00 + Pailína Kucherko | Fk
12:00 + rodičov Karol, Johana, Juraj, Jozefína | Fk
18:00 + Anton Kocian a + z rod. Kuboš | Fk
07:45 za ZBP pre deti s rodinami | CSŠ
18:00 za nenarodené dieťa | Br

Štvrtok

06:00 + Štefan Šimrák | Fk
12:00 + Pavol | Fk
18:00 + z rodiny Jána Juričku | Fk
17:00 + Jozef Lúčka | Br
16:00 + Milan Smiešny | Ns

Piatok

06:00 + Jozef, Anna a Jožko Janček | Fk
12:00 poďakovanie a BP pre Tonku | Fk
18:00 + Štefánia Záhradníková | Fk
17:00 + Rudolf, Anna Hrkel, Viera | Br
17:00 + Terézia Kohútková | VK

Sobota

06:30 + Ján, Anežka a Jana Hřiváč | Fk
18:00 + Ján Novák | Fk
07:00 za zdravie rodiny Jaroslava Záhoru | Br

Nedeľa

06:30 + Martin Svoboda | Fk
09:00 za Božiu pomoc pre vnukov | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 za zdravie pre syna Mareka | Fk
07:45 + Štefan a Františka Janček | Br
10:00 za zdravie a BP r. Žatkuliakovej | Br
18:30 | Br
09:15 + Bernardína, Rudolf | VK
16:00 na úmysel | Ns

Oznamy

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
– Na budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov pred
každou sv. omšou. Adventné vence môžete položiť pred obetný stôl.
-Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu
prosíme Združenie Zázračnej Medaily a sestry Vincentky.
– Na 1. adventnú nedeľu sa uskutoční pravidelná zbierka na Spišskú
katolícku charitu.
-Pravdepodobne sv. birmovania a prvého svätého prijímania sa v
našej farnosti uskutočnia v týchto termínoch:
sv. birmovania: 28. 5. 2023
sv. prvého svätého prijímania: 4. 6. 2023
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Žofajová.


Pozvánky