Úmysly

Pondelok

07:00 +rodičia Figuroví | Karmel
17:30 +Mária Malatincová | Obetovanie Panny Márie, spomienka

Utorok

07:00 +manžel a rodičia | Karmel
17:30 +rodičia Ján, Emília a brata | Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Streda

07:00 Na poďakovanie za 40. rokov života Janky | Karmel
17:30 +Ladislav, 20.výr. |

Štvrtok

07:00 Na poďakovanie za 50.rokov života syna Martina a za zdravie a Božiu pomoc rodine | Karmel
17:30 +Michal Kučera, 1.výr. | Sv. Ondreja Dung -Laka, kňaza a spol., mučeníkov, spomienka

Piatok

07:00 +Karmelu | Karmel
17:30 +Ján, 15.výr., manželka Amália a rodičia z oboch strán |

Sobota

07:00 Na poďakovanie za 80. rokov života Emílie Ľuptákovej | Karmel
07:30 Za ružu Anny Sámelovej |
17:30 +Emília Uhrínová a Juraj, 1.výr. |

Nedeľa

07:30 +Agáta, Katarína, Dušan, Štefan a duchovný otec Peter | Karmel
07:45 +Jozef Ďuriš, 1.výr. | 1. adventná nedeľa
09:00 +manžel Pavol, 1.výr. |
10:30 Za veriacich |
17:30 +syn Andrej, 5.výr., manželka Anka, 10.výr. a za Božiu pomoc rodine |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.19. Anny Sámelovej.
 • V dnešnú nedeľu bude po skončení sv. omše v kláštornom kostole vystavená Najsv.
  Sviatosť Oltárna k verejnej poklone.
 • Združenie Faustínum pozýva všetkých členov, dobrovoľníkov a ctiteľov Božieho
  milosrdenstva na formačné stretnutie v pondelok o 15.00 hod. do zasadačky
  farského úradu. Stretnutie bude zakončené sv. omšou a adoráciou.
 • V sobotu 26. novembra bude vo farskom kostole podľa diecézneho rozpisu
  celodenná adorácia. Sviatosť Oltárnu vyložíme po rannej sv. omši a zakončenie bude
  o 17.15 h. Srdečne Vás na túto adoráciu pozývame a prosíme vás, aby ste sa zapísali
  na papier na stolíku s časopismi, aby bolo zabezpečené stráženie kostola.
 • Zbierka na kňazský seminár z minulej nedele bola 1.975,-€. Za dary vám
  vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Budúca nedeľa je prvá adventná. Začína sa nový cirkevný rok, liturgický cyklus „A“.
  Adventné vence požehnáme pri všetkých sv. omšiach v sobotu večer aj v nedeľu.
 • Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Za dary vám už vopred
  vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • Stretnutie farskej pastoračnej a ekonomickej rady bude vo štvrtok 24.11.2022 o 18.30
  hod.
 • Pozývame deti a mládež na skúšku Dobrej noviny, ktorá bude v sobotu o 14.30 hod.
  v Kláre vo fare. Ku koledovaniu sú potrebné aj sprevádzajúce osoby a osoby, ktoré
  vedia hrať na gitare, takže pozývame na prvý nácvik aj týchto ľudí.
 • Pozývame všetky deti a ich rodičov aj starých rodičov na predvianočné tvorivé
  dielne, ktoré sa uskutočnia v sobotu 26.11. o 16.00 hod. v zasadačke farského
  úradu. Deti si budú môcť vyrobiť vianočné pozdravy, ozdoby a iné vianočné
  dekorácie.ThLic. Ľuboš Sabol

Pozvánky