Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Adorácia a modlitba vešpier: Dnes od 13.00 do 18.00 bude v našom farskom kostole eucharistická adorácia, ktorá bude ukončená slávnostnými spievanými vešperami. Vzadu na stolíku je papier môžete sa zapísať na adoráciu a srdečne ste všetci pozvaní aj na večernú modlitbu vešpier o 18.00h.

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na šieste stretnutie kurzu alfa v piatok 25.11. večer o 18. 30h do farského centra.

Duchovná obnova pre birmovancovBirmovanci v decembri od 9. do 11.decembra 2022 prežijú „víkendovku“ – duchovnú obnovu v Čičmanoch, ktorá je súčasťou prípravy na birmovku. Je to veľmi dôležitý bod prípravy, ak nie najdôležitejší, preto už teraz prosíme o modlitby. Zároveň, ako sa ma pýtali niektorí rodičia: reálna cena tohto víkendu je 100,- eur na osobu = 2x ubytovanie s plnou penziou + 2×2 autobusy, nakoľko nás je všetkých spolu s animátormi okolo 110 osôb. Chceme to samozrejme urobiť dostupné pre všetkých a preto birmovanci sa budú podieľať na polovici nákladov  50,- eur. Ak by to bolo niekomu veľa, vieme sa ešte osobne dohodnúť, ako sme hovorili bližšie na poslednom stretnutí, aby financie pre nikoho neboli prekážkou v účasti na tejto duchovnej obnove. Zároveň, ak by niekto chcel týmto mladým ľuďom pomôcť, budeme za to veľmi vďační.

Farský ples: Srdečne vás pozývame na Farský ples, ktorý sa uskutoční 27.01.2023 (piatok) v Kultúrnom dome v Bytči. Cena vstupenky je 45 Eur. Ďalšie informácie a predaj lístkov bude zahájený v decembri. Tešíme sa na spoločné stretnutie.  n

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Ježiš je Kráľom, zachraňuje nás svojou láskou.

Zbierka na charitu: Budúcu nedeľu, prvú adventnú, sa bude konať v kostoloch zbierka na charitu. Podporiť ju je možné aj online na www.charitaza.sk  Všetkým PBZ! 

Na budúcu nedeľu si prineste aj adventné vence, ktoré pri všetkých svätých omšiach požehnáme.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o ich výzdobu a čistenie; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Chcem touto cestou poďakovať animátorom i ženičkám, ktoré chystajú občerstvenie pre birmovancov. Zároveň chcem poďakovať i chlapom, ktorí vymenili tento týždeň vo farskom centre nový plynový kotol, ktorý je oveľa úspornejší. Nech vám to všetkým dobrý Boh odmení!

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky