Úmysly

Pondelok

18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Tomáša, Martina, rodičov a starí rodičia z oboch strán |

Utorok

06:30 Za duše v očistci |
18:30 + rodičia Jozef, pavlína, ostatní + z rodiny a Božie požehnanie pre rodinu |

Streda

06:30 + z rodiny |
17:30 + František a Mária a + starí rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 + Terka, Milka, Katka |
18:30 + rodičia Ján a Anna, + súrodenci Ján a Oľga |

Piatok

06:30 + Vasiľ |
18:30 + rodičia Anna, Vladimír, Jozef a ich rodičia |

Sobota

08:00 + Ladislava Terézia |
16:00 KAPLNKA SV. CYRILA A METODA |

Nedeľa

08:00 + Mária |
09:30 Za farníkov |
11:00 + manžel Štefan; za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu |
18:30 + otec Štefan, starí rodičia Rozália a Ján |

Oznamy

ZASVÄTENIE NAJSV. SRDCU JEŽIŠOVMU

Dnes sa na konci všetkých sv. omší koná “zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu”. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia…“, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

 

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA

Dnes o 17.00 bude v pastoračke detské stretko.

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša; o 16.45 bude nácvik spevu detí v pastoračke.

 

SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA – POĎAKOVANIE

Dobročinná Svätomartinská zbierka, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 2356,82 €. Pán Boh odmeň vašu štedrosť!

 

MODLITBY MUŽOV

Dnes o 17.00 bude stretnutie modlitby mužov.

 

MINIŠTRANTSKÉ STRETKO

Miništrantov pozývame na stretko v Sobotu 3. decembra 2022 od 9:30 do 12.00 na fare. Tešiť sa môžu na rôzne hry a preto odporúčame, aby sa obliekli športovo. Pomohlo by nám, ak by mamičky miništrantov boli ochotné niečo napiecť :-)

 

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH

V stredu 23.11. bude ďalšia katechéza prvoprijímajúcich. Katechéza začína sv. omšou o 17.30.

 

POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

Na budúcu nedeľu (1. adventná) požehnáme adventné vence pri všetkých sv. omšiach. Prosíme vás, aby ste vence a sviece nekládli pred oltár, ale nechali si ich pri sebe, alebo ich položili v bočnej časti kostola, pri krstiteľnici.

 

NOVÝ CIRKEVNÝ ROK; ZBIERKA NA CHARITU

V nedeľu 27. novembra 2022, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch “jesenná zbierka na charitu”. Túto na budúcu nedeľu vykonáme pri všetkých sv. omšiach.

 

SLADKÁ POMOC – MISIE

Dnes po doobedných sv. omšiach môžete podporiť misie zapojením sa do kampane “Sladká pomoc” – kúpou malej sladkosti za 1 €, 2€, pred farským kostolom.

 

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 5 – mladí.

 

 

 


Pozvánky