Úmysly

Pondelok

18:30 +Igor Hoza, Mária a Štefan Hozoví, teta Táňa a babka Mária Žemličková / + manžel, otec, svokor, dedko a brat Ľubomír | Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

Utorok

08:00 + rodičia Antónia a Jozef a deviati súrodenci | sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
18:30 + otcovia Martin a Ruben |

Streda

08:00 + Ladislav a rodičia Gabriel a Karolína |
18:30 +otec Imrich, svokrovci Jozef a Genoveva, starí rodičia z oboch strán a teta Amália |

Štvrtok

08:00 +manžel Imrich, brat Ján, sestra Pavlínka a rodičia z oboch strán | sv. Ondrej Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
18:30 + Pavol a manželka |

Piatok

08:00 + Ladislav, Oľga a rodičia |
18:30 + Gabriel, Vincencia, Mária, Beáta, Mária a Rozália |

Sobota

08:00 Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Sofiu a Danielu |

Nedeľa

08:00 Poďakovanie za 60. rokov manželstva a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov |
09:30 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Amálku |
11:00 + rodičia Jozef a Františka Klepochoví, starí rodičia a ostatní príbuzní |
18:30 + Helena a Marta |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
o 8:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej
omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli
farnosti (farnosť DNV).

• Svätomartinská zbierka –Minulú nedeľu sa pri všetkých sv.
omšiach konala tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka.
V našej farnosti sme vyzbierali 2303,40 eur. Za vaše milodary Pán
Boh zaplať.

• Zbierka na charitu – Budúcu nedeľu bude pri všetkých
sv. omšiach tradičná jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary
Pán Boh zaplať.

• Stretnutie rodičov a detí – Pripomíname stretnutie rodičov
a detí v rámci prípravy na prvé sväté prijímanie v pondelok
21.11.2022 o 17:00.

• Úmysly sv. omší – V nasledujúcom týždni môžete zahlasovať
úmysly sv. omší na mesiac december.

• Začíname spolu Advent – Pozývame vás na tradičný spoločný
začiatok Adventu v nedeľu 27. 11. 2022. Začneme o 15:00 hodine
v kostole koncertom TRIO SERIOSO. Potom bude program
pokračovať v priestoroch Fcentra, kde bude pre vás pripravená
výstava Mgr. Táni Kuzmovej – Keď Vianoce sú bližšie ako kostra
údenáča. Môžete sa tešiť na tradičné dielničky pre deti, predaj kníh,
šperkov, adventných vencov, sviečok. Bude pripravené občerstvenie
a tiež vás chceme poprosiť o pomoc s občerstvením – svoje
koláčiky, slané alebo sladké, môžete prinášať do priestorov Fcentra
v nedeľu 27.11. od 14:00.

• Prednáška, diskusia – Srdečne vás pozývame v piatok 25. 11.
o 19:30 na ďalšie stretnutie, prednášku, diskusiu zo série „Kráčajme
spoločne vo viere, hľadajúc porozumenie“. Tentokrát na tému: Akú
úlohu má náboženstvo a akú úlohu má štát? Existuje priestor pre
náboženstvo a vieru v sekulárnom prostredí? Súperia o človeka
alebo spolupracujú? Je skutočne sekularizácia nepriateľom
náboženstva? Na tieto, ale aj iné otázky pozývame hľadať spoločné
odpovede s Lukášom Jeníkom, pedagógom z Teologickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave.

• Červená streda – Pozývame vás na modlitebné stretnutie za
prenasledovaných kresťanov, ktoré sa bude konať v stredu
23.11.2022 po večernej sv. omši na cintoríne.

• Adorácia za seniorov našej farnosti – Pozývame vás na
moderovanú adoráciu za seniorov našej farnosti vo štvrtok po
večernej sv. omši do 20:00.


Pozvánky