Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Adoptuj si prvoprijímajúce dieťa. V kostole na novinovom stolíku je košík, z ktorého si môžete vybrať meno dieťaťa a modliť sa za neho počas celej prípravy na prvé sv. prijímanie. Takto sa môžeme všetci zapojiť a ukázať svedectvo našej viery a silu spoločenstva, ktoré sa posilňuje.


V utorok, 22. novembra, pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom z hrobu sv. Šarbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií.


Pri príležitosti spomienky na sv. Cecíliu, patrónku hudobníkov a spevákov bude vo štvrtok o 18:00 hod. v Pastoračnom centre stretnutie organistov a speváckych zborov, ktoré pôsobia v našej farnosti pri sv. omšiach.


V piatok o 18:00 hod. v Bošanoch sv. omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


V piatok počas sv. omše o 18:00 hod. bude požehnanie matiek pred pôrodom.


Na budúcu nedeľu budeme požehnávať adventné vence pri každej sv. omši. Adventný veniec pred sv. omšou môžete položiť pred obetný stôl a po sv. omši si ho požehnaný vziať domov.


Zápis úmyslov na sväté omše na mesiace január až marec 2023 sa uskutoční budúci týždeň v sakristii kostola.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky v cene 25 € na osobu si môžete zarezervovať alebo zakúpiť u p. organistky A. Gajdošovej.


Naša farnosť pripravuje v dňoch 19. až 27. apríla 2023 púť do Izraela. Cesta do Svätej Zeme bude letecky z Viedne. Cena púte je 785,- eur. V cene je zahrnuté: obojsmerná letenka z Viedne do Tel Avivu, ubytovanie na 8 nocí v 2 – 3 lôžkových izbách s raňajkami, večerou a doprava v Izraeli autobusom. Kto by mal záujem ísť na túto farskú púť, nech sa príde zapísať do sakristie. Bližšie informácie sú na nástenke pred kostolom a osobne pri zápise.


Budúcu nedeľu je celoslovenská zbierka na charitu. Za vašu štedrosť vám vyslovujem Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 4


Pozvánky