Úmysly

Pondelok

10:00 + rodičia, starí rodičia, súrodenci a švagrovia | Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
17:30 + priateľky a bývalé kolegyne |

Utorok

06:30 Za + z rodiny Čillíkovej a Vajcíkovej | Sv. Cecília, panna a mučenica
17:30 + Štefan Jásik, rodičia a brat Jozef |

Streda

06:30 Za zdravie pre rodinu Michalíkovú a Janskulíkovú |
17:30 Poďakovanie za oslobodenie od závislostí syna |

Štvrtok

06:30 + rodičia, starí rodičia z oboch strán a ostatní + z rodiny | Sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a spoločníci, mučeníci
17:30 + Martuška, rodičia a ostatní z rodiny | + adorácia

Piatok

06:30 + sestra Barbora a švagor Milan | Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Katku a Ivana |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 Za Božiu pomoc pre rodinu |

Nedeľa

07:00 Za zdravie pre Cecíliu a Martu | PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + Štefan, Anna a Vladimír |
11:00 + brat Milan, Oľga a rodičia z oboch strán |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 3.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Dnes o 14.00 pozývame deti na eRko stretko do pastoračného centra.
 • Dnes je zbierka na charitu.
 • Zajtra pozývame na dekanátne rekolekcie, ktoré sa uskutočnia v našej farnosti. Preto sv.
  omša ráno o 6.30 nebude, ale sa presunie na 10.00.
 • Zajtra (v pondelok) bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov o 17.30.
 • V utorok pozývame na Mariánske večeradlo o 16.30 v kostole.
 • Birmovanci budú mať stretnutie v utorok pri večernej sv. omši o 17.30 a následne
  pokračovanie v pastoračnom centre.
 • Chceli by sme vám raz mesačne ponúknuť cyklus večerných stretnutí na lepšie pochopenie
  právd našej viery. Stretnutiami nás bude sprevádzať Mons. Jaroslav Pecha. Prvé z nich
  bude v stredu po večernej sv. omši v pastoračnom centre. Príďte si rozšíriť vedomosti
  a posilniť svoju vieru. Srdečne pozývame.
 • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli pomôcť pri prácach na farskom dvore. Brigády budú
  pokračovať. Dobrovoľníci sa môžu hlásiť u nás kňazov.
 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa v Banskej Bystrici (Hurbanova 9) srdečne pozýva
  všetkých rodičov a žiakov deviatych (príp. piatych) ročníkov základných škôl na Deň
  otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 29. novembra 2022 od 8:30 do 12:30 hod.
  Návštevníkom budú poskytnuté informácie o štúdiu na Katolíckom gymnáziu, budú sa
  môcť zúčastniť vyučovania, prezrieť si jednotlivé triedy, odborné učebne, telocvičňu, areál
  školy a internát a tiež uvidia rôzne ukážky zo záujmovej činnosti žiakov Katolíckeho
  gymnázia Š. Moysesa.

Pozvánky