Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

  • Výmena ružencových tajomstiev – dnes o 14:30.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii „Dňa rodiny“ v našej farnosti. Vďaka ochotným ľuďom sme mohli prežiť pekné spoločné popoludnie.
  • Pozývame stredoškolákov na akciu Noc s Kristom, ktorá sa bude konať v dňoch 23.6 – 24.6. Prihlásiť sa môžete online na farskej stránke. Poplatok je 3 €.
  • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – štvrtok 8.6.2023 – prikázaný sviatok. Sv. omše vo farskom kostole: 6:00, 9:00, 16:00, 18:00, 19:30. Pri sv. omši o 16:00 bude Eucharistická procesia (oltáriky). Pri dobrom počasí v okolí kostola. Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa nábožne zúčastní na eucharistickej procesii. V tento deň bude kancelária zatvorená a nebudeme spovedať.
  • Stretnutie manželov našej farnosti bude v piatok 9.6.2023 po večernej sv. omši v pastoračnom centre – spoločný rozhovor a posedenie pri grile.
  • Detské stretko bude v sobotu 10.6.2023 o 9:30 na fare.
  • Stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy bude 24.06.2023 – Prešov – Sídlisko III. Kostol Kráľovnej pokoja a farský areál. Slávnostná sv. omša s pomocným biskupom Marekom Forgáčom. Okrem iného rôzne súťaže, guľáš, občerstvenie a stretnutie s futbalistami – Martin Škrteľ a Stanislav Šesták. Miništranti, ktorí majú záujem, nech sa prihlásia v sakristii.
  • Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša na Ďumbierskej ulici pozýva záujemcov na talentové pohovory 5.6; 6.6; 8.6. a 9.6.2023 od 14:00 do 17:00. Ponúka: tráviť voľný čas, rozvíjať svoj talent, hudba, spev, literárno – dramatický a výtvarný odbor.
  • Šalgovík :

Štvrtok – 18:00 – Božie Telo – prikázaný sviatok.

Piatok  –  18.00 Nedeľa –  8:00

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky