Úmysly

Pondelok

07:30 Štefan Kamenský a rodina |
10:00 + Eugen Slovák |

Utorok

18:30 Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu Jakubčinovú |

Streda

07:00 Na úmysel ordinára |
18:30 Za zdravie a božie požehnanie pre rodinu Kiššovú |

Štvrtok

07:00 Na úmysel ordinára |
18:30 + Mária Mitterová |

Piatok

07:00 Na úmysel ordinára |
18:30 + sestry Anna, Mária, Júlia a bratia Michal, Matej a Jozef |

Sobota

16:00 Poďakovanie za uplynulý rok |

Nedeľa

07:30 Za farnosť |
10:00 + Dušan |
11:15 | Sekier Háj

Oznamy

  • V pondelok je sviatok sv. Štefana. Sv. omše budú ako v nedeľu.
  • V piatok bude vystavená sv. Oltárna od rannej do večernej sv. omše.
  • V piatok je sviatok Sv. rodiny.
  • V sobotu je posledný rok v roku. Ďakovná sv. omše bude o 16.00. Od 23.30 bude otvorený kostol k adorácii.
  • Dnes o 14.00 začnú chodiť po domácnostiach koledníci Dobrej noviny.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.