Úmysly

Pondelok

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Za zdravie a BP pre Anetu (50 r.) | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
10:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
09:00 Na úmysel celebranta | Kaplnka v Domove pre seniorov
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Za farníkov | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Utorok

06:00 + Ján Vybíral (20. výr.) | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
13:00 + Vendelín Dlugoš, pohrebná - SC | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Za zdravie a BP pre Tomáša Kokyho | Nemocnica – kaplnka
17:00 Za BP a zdr. pre rod. Miroslava Čureju | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Štefan, Veronika a Štefan | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Streda

06:00 + Žofia, Štefan, Ján a ost. zosn. z rod. | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdr. a BP pre Petra, Pavla, Jozefa a Máriu s rod. | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Vavrinec, Mária a Karol | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Štvrtok

06:00 + Štefan a zosn. z rod. Pčolkovej | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
17:00 + Dávid Labant (10. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
18:30 + Barbara, Michal, Mária a Ján | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Piatok

06:00 Mikuláš a Mária Ilkovičovci | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
14:30 Za zdravie a BP pre Vladimíra | Kaplnka v Domove pre seniorov
17:00 + Štefan Chovan (1. výr.) | Kostol sv. Petra a Pavla
17:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
18:30 + Štefan a Johana | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Sobota

07:30 Za zdravie a BP pre rod. Havrilovú | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Poďakovanie za Božie dobrodenia | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
16:00 Poďakovanie za Božie dobrodenia | Kostol sv. Petra a Pavla
16:00 FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa

Nedeľa

06:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
07:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
08:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | Kostol sv. Petra a Pavla
10:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
18:30 Na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL SV. MIKULÁŠA
09:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
11:00 Na úmysel celebranta | PODSADEK - Filiálny kostol sv. Jozefa
09:00 (gr.-kat.) | Kaplnka v Domove pre seniorov
15:00 Na úmysel celebranta | Hradná kaplnka
16:00 Na úmysel celebranta (rím.- kat.) | Nemocnica – kaplnka

Oznamy

SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA – VIANOCE 2022 – 25. december 2022

FARSKÉ OZNAMY (26. december 2022 – 1. január 2023)

 

LITURGICKÝ KALENDÁR

 PO 26.12.2022   Sv. Štefan, prvý mučeník (sviatok)

UT 27.12.2022   Sv. Ján, apoštol a evanjelista (sviatok)

ST 28.12.2022   Sväté neviniatka (sviatok)

ŠT 29.12.2022   Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

PI 30.12.2022   Svätá rodina Ježiš, Mária a Jozef (sviatok)

SO 31.12.2022  Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána; večer: z nasledujúcej slávnosti

NE 1.1.2023      SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – PRIKÁZANÝ SVIATOK

 

V stredu na sviatok Svätých neviniatok bude pri večerných svätých omšiach po modlitbe po prijímaní eucharistická pobožnosť, pri ktorej odprosíme Nebeského Otca za vraždy nenarodených detí.

V piatok na sviatok Svätej rodiny bude pri všetkých svätých omšiach požehnanie rodín. V tento deň by sme prosili, aby manželia boli v kostole vedľa seba a takto pri požehnaní rodín si podajú ruky a obnovia svoj manželský sľub.

Poďakovanie na záver kalendárneho roka 2022 bude v sobotu pri svätých omšiach o 16.00 vo farskom kostole, v Kostole sv. Petra a Pavla a v Podsadku. Kto sa pri verejnej ďakovnej pobožnosti zúčastní na speve „Teba, Bože, chválime“, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. Po skončení večerných svätých omší, ktoré budú o 16.00, sa môžeme stretnúť vo svojich domovoch pri „silvestrovskej“ večeri. Na prelome rokov od 23.45 bude vo Farskom kostole ďakovná, odprosujúca a prosebná pobožnosť. Prežime tieto chvíle pri Kristovi a od neho čerpajme silu do svojho života.

Upratovanie Kostola sv. Petra a Pavla: piatok po skončení svätej omše.

Upratovanie Farského kostola sv. Mikuláša: sobota po skončení rannej svätej omše; a v obidvoch kostoloch priebežne počas týždňa (rohože,…). Prosíme o zapojenie sa do tejto služby a ďakujeme za doterajšiu pomoc.

Krstná náuka: sobota o 8.00 v Kostole sv. Petra a Pavla.

Na budúcu nedeľu 1. januára popoludní o 15.00 v Hradnej kaplnke sv. Michala, archanjela bude svätá omša.

Milodary pre opravy Farského kostola: bohuznámi 100,-€; bohuznáma rodina 2 000,-€; Alena 200,-€; bohuznáma rodina 500,-€; Filip 200,-€; bohuznáma 100,-€; Jozef s manželkou 30,-€; bohuznáma rodina 1 000,-€; pokladničky pre opravy 1 283,19 €.

Milodary pre opravy Filiálneho kostola: z pohrebu Agnesy Čurejovej 20,-€; bohuznámy 10,-€ – úprimná vďaka.

Deti a mladí z eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí oznamujú, že v pondelok 26. decembra bude koledovanie – koledníci prinesú Dobrú Novinu do našej farnosti. Tohoto roku vo Farskom kostole po skončení svätej omše so začiatkom o 7.30, v Podsadku po skončení svätej omše so začiatkom o 9.00 a v Kostole sv. Petra a Pavla po skončení svätých omší so začiatkom o 8.30 a 10.30. Pri ostatných svätých omšiach môžeme podporiť aktivity Dobrej noviny milodarom pri východe z kostola. Viac o kampani Dobrá novina: www.dobranovina.sk.

Požehnanie domov a rodín 2022/2023 podľa jednotlivých ulíc v poradí ako je uvedené:

Pondelok 26. decembra 2022 od 13.30:

 1. Podsadek (13)
 2. Podsadek (13)
 3. Podsadek (r. 28)
 4. Popradská (2), Poľská (3), Zámocká (6), Zámoyského (1), Mýtna (10)

Nedeľa 1. január 2023 od 13.30:

 1. Tatranská (2), Letná (11), Okružná (12)
 2. Levočská (7), T. Vansovej (4), Štúrova (3), Tehelná (1), Budovateľská (6), Obrancov mieru (1)
 3. Janka Kráľa (8), Jarmočná (11), Duklianskych hrdinov (2), SNP (4)

Piatok 6. január 2023 od 13.30:

 1. Nám. sv. Mikuláša (1); Farbiarska (5), Garbiarska (6), Hviezdoslavova (4),
 2. Za vodou (11), Jarabina (1)
 3. Vsetínska (2), Zimná (4), 17. novembra (3), Nám. gen. Štefánika (1), Sládkovičova (3), 1. mája (1)
 4. Mierová (21)

 


Pozvánky