Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Kiššovú | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 | Senec/ slov. / MF

Utorok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Poďakovanie 60 rokov života a prosba za zdravie a Božiu pomoc | Senec / slov. / MF

Streda

17:00 | Senec / maď. / AB
18:00 + Helena Kolenová | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božie požehnanie | Senec / slov. / RH

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Pavol Tóth | Senec / slov. / JD

Sobota

14:30 | Sv. Martin / slov. / RH
16:00 | Tureň / maď. / AB
16:00 Na úmysel | Senec / slov. / JD
18:00 | Tureň / slov. / MF
18:00 | Senec / maď. / AB

Nedeľa

07:00 + Mária Lenková a starí rodičia | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / JD
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 Za veriacich | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • VIANOČNÁ OFERA – Po všetkých svätých omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať tradičná farská ofera. 
  • FARSKÝ PLES – Po niekoľkoročnej prestávke sme sa rozhodli usporiadať v našej farnosti farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 tradične v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Začiatok je naplánovaný na 20:00. Cena lístka je 25 eur. Predaj lístkov bude prebiehať po nedeľných omšiach o 9:30 a po večerných svätých omšiach v prikázané sviatky. Lístky si je možné objednať aj na emaili faraples2023@gmail.com. Pre menšie deti bude v budove školy pripravený program s možnosťou prespania, aby sa mohli zabaviť aj rodičia s deťmi. Ďakujeme mladým z farnosti, za ich obetavú prácu pri príprave plesu.
  • 1. SV. PRIJÍMANIE – Stretnutia detí v stredy sa cez prázdniny nekonajú.
  • VIANOČNÝ KONCERT V TURNI – Pozývame vás na vianočný koncert do kostola do Turne 26.12. od 16:00. Budú koledy v podaní miestneho zboru kostola Panny Márie Snežnej a Dušana Vargu a Moniky Ližbetin.
  • ÚRADNÉ HODINY – V naliehavých prípadoch Vám budeme k dispozícii po sv. omšiach.
  • POŽEHNANIE RODÍN – Na sviatok Svätej Rodiny požehnáme naše rodiny osobitným požehnaním po homílii v rámci sv. omše. Prosíme manželov, aby stáli v kostole pri sebe.
  • ADORÁCIA V OČAKÁVANÍ NOVÉHO ROKA – 31. decembra vás pozývame na eucharistickú adoráciu v očakávaní nového roka 2023, ktorá bude v kostole od 23:30 a ukončíme ju eucharistickým požehnaním o polnoci. Po polnoci si vonku pred kostolom pripijeme šampanským a poprajeme osobne šťastný Nový Rok 2023.
  • ŽIVÉ JASLIČKY – Komunita CENACOLO v Kráľovej pri Senci pozýva aj tento rok na podujatie “Živé jasličky” a to v nasledovných štyroch termínoch: 28.12., 30.12., 4.1. a 6.1. vždy o 17.00. Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 02/459 010 09 a na plagáte. Na všetkých sa veľmi tešia chlapci z Komunity Cenacolo.