Úmysly

Pondelok

07:30 +Jozef | Sabinov
09:00 +Štefan | Sabinov
10:30 | Sabinov
09:00 ZBP Štefan | Jakubovany
10:30 +Ondrej +Mária +súrodenci | Orkucany

Utorok

06:30 +Ján | Sabinov
18:00 +Miroslav | Sabinov

Streda

06:30 Na úmysel | Sabinov
18:00 ZBP Lukáš (35 r.) s rod. | Sabinov
18:00 +Ondrej +Anna +Rozália +Stanislav +Matej | Orkucany

Štvrtok

06:30 +Filoména +Konštantín +Peter a +starí rodičia | Sabinov
18:00 ZBP Martin (50 r.) | Sabinov

Piatok

06:30 +František +rodičia | Sabinov
18:00 Na úmysel | Sabinov
16:30 +Irena | Orkucany
18:00 +Mária | Jakubovany

Sobota

16:00 ZBP Elena s rod. | Sabinov
17:00 ZBP rod. Kuchárovej a Vargovej | Orkucany
15:30 ZBP Jaroslav a Daniela s rod. (40rokov sobáša) | Jakubovany

Nedeľa

07:30 | Sabinov
09:00 Za obyvateľov mesta Sabinov | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP rod. Sedláková | Jakubovany
09:00 | Orkucany

Oznamy

RANNÉ SV. OMŠE Upozorňujeme na zmenu času sv. omší od pondelka do soboty ráno. Budú sa sláviť so začiatkom o 6.30. Farský kostol sa otvára o 5.50.

KOLEDOVANIE DOBREJ NOVINY Rodinám, ktoré sa zapísali na prijatie koledníkov Dobrej noviny pripomíname, že koledníci ich navštívia dnes, 25.12.2022 popoludní.

SVIATOK SV. RODINY sa tohto roku slávi v piatok, 30.12. Na konci svätých omší, pri krátkej pobožnosti, si manželia obnovia manželské sľuby.

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ V piatok 30.12.2022, na sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, vás o 15.30 srdečne pozývame na jasličkovú pobožnosť, ktorú si pre vás pripravili deti našej farnosti pod vedením animátorov.

MODLITBY CHVÁLY Pravidelné modlitby chvály budú v piatok 30.12. 2022 po večernej sv. omši, tentoraz vo Farskom kostole.

ĎAKOVNÁ POBOŽNOSŤ NA KONCI ROKA V sobotu 31.12.  pri sv. omši sa poďakujeme za uplynulý kalendárny rok. Na konci sv. omše bude osobitná ďakovná pobožnosť s eucharistickým požehnaním. Kto sa zúčastní na tejto pobožnosti, zvlášť na speve hymnu Teba, Bože, chválime môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

NOVÝ ROK – SLÁVNOSŤ BOHORODIČKY PANNY MÁRIE Sv. omše začíname v tento deň vzývaním Ducha svätého – spevom Hymnu Príď Duchu svätý tvorivý, aby sme si vyprosovali Božiu pomoc do celého nadchádzajúceho roka. Kto sa zúčastní spevu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

POŽEHNANIE DOMOV V sakristii každého kostola je možné zapísať sa do konca týždňa. Domy požehnávame okolo slávnosti Zjavenia Pána. Termín upresníme v nasledujúcom týždni podľa počtu prihlásených.

SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska a KANET, n. o. spustili oficiálne prihlasovanie pútnikov na Svetové dni mládeže 2023 v Lisabone v Portugalsku. Informácie a formulár nájdete na stránke:


Pozvánky