Úmysly

Pondelok

08:00 | Sv. Štefana, prvého mučeníka
09:30 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
10:30 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Utorok

06:30 | Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
18:00 |
17:30 | Ďurčiná, vianočný koncert

Streda

06:30 | Sv. Neviniatok, mučeníkov
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 | Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa, obnova manželských sľubov
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 4. skupiny.
16:00 | Malá Čierna
17:00 | Veľká Čierna
18:00 | Ďurčiná

Sobota

16:00 | Poďakovanie na konci roka, možnosť získania úplných odpustkov
23:00 | Vyloženie oltárnej sviatosti
00:00 | Požehnanie do nového roka

Nedeľa

16:00 | Ďurčiná
08:00 | Panny Márie Bohorodičky, slávnosť
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Dnes 25.12. je slávnosť Narodenia Pána. Po svätých omšiach bude tradičná vianočná zbierka. Za milodary Pán Boh odplať.
  
  
V nedeľu 1.1.2023 bude Vzývanie Ducha svätého, možnosť získania úplných odpustkov. Po svätých omšiach bude tradičná vianočná zbierka. Za milodary Pán Boh odplať.
   
Pán Boh odplať všetkým, ktorí zabezpečovali a podporili roráty, sviatosť zmierenia, ozdobili stromčeky na Vianoce, upratali a vyzdobili kostoly, pripravili živý Betlehem, vianočné trhy…
   
Je možnosť zapísať sa na požehnanie domov v sákristií po sv. omšiach.
   
Chceme pripomenúť a poprosiť Vás, že na sväté prijímanie sa vždy prichádza v dvojstupe a každý odchádza na svoju stranu. Z bočných lodí sa treba v predu zaradiť do zástupu. Neblokovať vpredu odchádzajúcich po sv. prijímaní.
   
Úradné záležitosti prosíme vybavovať po sv. omšiach.
   
  
Koledníci Dobrej noviny budú v Ďurčinej koledovať na Štefana, 26.12.2022.
Zraz detí bude pred kostolom o 13:00. Treba sa dobre obliecť do zimného počasia, kto má kroj môže sa obliecť do kroja.
   
   
Ponuka:
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Farské listy
– Farská charita ponúka stolový kalendár na rok 2023. Odporúčaný príspevok je: 2,50,-€.
Nachádza sa pri vchode od Pastoračného centra.
   
  
Prajeme požehnané a milostiplné prežitie Vianoc!