Úmysly

Pondelok

07:00 za + Annu, Jána a Ľudmilu | sviatok sv. Štefana, 1. mučeníka
08:30 za + Rudolfa a Máriu |
10:00 na vlastný úmysel |
18:30 za + Ivana, Jozefa, Máriu, Silvestra, Katarínu a Alojza |

Utorok

06:30 za + Martu a Paulínu |
17:30 za + Vincenciu, Annu, Pavla, Oľgu, Rudolfa a Ivana |

Streda

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu, Annu, Zuzanu a Ľubomíru |
17:30 za + Alicu, Františka, Pavlínu a Stanislava |

Štvrtok

06:30 za + Jána, Jozefa, Magdalénu a rodičov z oboch strán |
17:30 za + Emíliu, Ondreja, Alžbetu, Janu, Karola, Margitu a Jána |

Piatok

06:30 za + Milana a jeho rodičov |
17:30 za + Annu, Jána, Jozefa, Máriu, Annu a Marušku |

Sobota

16:30 za Boží ľud | bez platnosti na nedeľu

Nedeľa

07:00 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Radoslava, Marcela, Dominiku, Martinu, Samuela a deti | slávnosť Panny Márie Bohorodičky
08:30 na vlastný úmysel |
10:00 za + Gabrielu Valentínyovú |
18:30 na úmysel |

Oznamy

Slávnosť Narodenia Pána – 25. decembra 2022

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v pondelok sv. Štefana, 1. mučeníka, sv. omše budú ako v nedeľu;
  • v utorok sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu;
  • v stredu sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov;
  • v piatok sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa;
  • v sobotu ďakovnú sv. omšu vo farskom i filiálnom kostole o 16.30 slávenú zo dňa pri príležitosti poďakovania Pánu Bohu za dobrodenia počas uplynulého roka. V rámci homílie sa odporúča poukázať na duchovný stav farnosti, najmä na udelené sviatosti a osobitné udalosti v živote farnosti a Cirkvi. Po sv. omši bude nasledovať ďakovná eucharistická pobožnosť so spevom hymnu „Teba Bože chválime“, čím získame úplné odpustky. Sv. omša nebude s platnosťou na nedeľu. Sv. omša ráno v tento deň, ako už býva dlhodobým zvykom, nebude;
  • v nedeľu slávnosť Panny Márie Bohorodičky, počas sv. prijímania budeme spievať hymnus „Príď Duchu Svätý, Tvorivý“, čím získame úplné odpustky.

 

Jasličková pobožnosť: v podaní žiakov Czš bude dnes o 15.30. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať a požehnaj účinkujúcim žiakom a za nacvičenie pracovníkom Czš a pani riaditeľke.

Koledovanie v zbierke Dobrá novina: bude prebiehať v pondelok od 9.00.

Vianočné pastorále v podaní Štiepnickej skaly: bude vo sviatok sv. Štefana v kostole v Streženiciach o 15.00.

Sv. omše v Streženiciach v budúcom týždni: v rámci vianočnej oktávy budú v pondelok o 8.30, od utorka do piatku o 18.30 a v sobotu o 16.30.

Adoračný deň: bude vo farskom kostole v utorok a na budúcu nedeľu.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca v nedeľu o 15.30.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 12, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Vianočná zbierka je dnes a zajtra a Novoročná zbierka: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu štedrosť.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Želáme vám, aby ste prežili krásne Vianoce, aby ste mali pevné zdravie a nechali sa obdarovať Božím požehnaním vo všetkých oblastiach vášho života.

 


Pozvánky