Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Zajtra 26.12.2022 – Sv. Štefana – sv. omše ako v nedeľu 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00.
 • Jasličková pobožnosť – zajtra 26.12.2022 o 15:00 – srdečne pozývame deti a rodiny na spoločnú modlitbu pri jasličkách, pri ktorej nás spevom obohatí detský zbor našej farnosti. – Sekčováčik.
 • Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa – piatok 30.12.2022 pri sv. omši o 18:00 bude obnovenie manželského sľubu a požehnanie rodín.
 • Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov 29.12.2022 o 14:30 na  vianočné posedenie do pastoračného centra.
 • Silvester (sobota) – sv. omše 15:00 a 16:30. Kostol na modlitbu bude otvorený o 23:30.
 • Trojkráľové nálepky s modlitbou požehnania príbytku si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Cena 2 €. Pripomíname nahlásenie požehnanie vašich príbytkov kňazom do 4.1.2022 v sakristii alebo kancelárii. Požehnávať budeme 6.1., 7.1. a 8.1.2023.
 • VERAICON – farský časopis „špeciál“ si môžete zakúpiť pri východe z kostola. Je to náš časopis, ktorí pripravovali mladí ľudia z našej farnosti, za čo im srdečne ďakujeme. Nájdete v ňom rôzne rozhovory (napr. s misionárom Thomasom, ktorý tu bol na misiách), duchovné slovo, povzbudenia a iné. Vrelo odporúčame. Dobrovoľným príspevkom 2€  vykryjeme náklady na tlač a podporíme aktivity pre našu mládež.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša vo štvrtok nebude.
 • Šalgovík :
  • Pondelok      8:00; Sv. Štefan
  • Streda           18:00
  • Piatok            18:00 – Sv. rodina – obnovenie manželských sľubov
  • Sobota          16:30 – Záver kalendárneho roka
  • Nedeľa          8:00 – Nový rok – Panny Márie Bohorodičky

Pozvánky