Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Jasličková slávnosť, ktorú pripravili pre vás naše deti, bude dnes v deň Vianoc – o 15.30 hodine, a to Katolíckom dome. Srdečne pozývame všetkých.
  2. Zajtra v pondelok bude – Štefana, teda 2. sviatok vianočný. Sv. omše budú ako v nedeľu, aj večer o 17:30.
  3. * V utorok bude Jána, apoštola, v stredu sv. Neviniatok a v piatok Sv. rodiny. V Milochove v stredu nebude sv. omša/
  4. * V sobotu bude Silvestra, pápeža – posledný deň v roku. Sv. omša bude na Silvestra ráno o 6:30. Večer bude sv. omša spojená s poďakovacou pobožnosťou o 17. hodine v Považskej Bystrici a v rovnakom čase v Milochove. Na Silvestra pred polnocou bude adorácia v Považskej Bystrici od 23. hodiny do polnoci.
  5. Budúcu nedeľu bude Nový rok, prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie. Sv. omše budú ako v nedeľu, po nich bude výročitá ofera, Pán Boh vám zaplať!
  6. Ďakujeme všetkým ochotným a obetavým za upratovanie kostola, čistenie, vianočnú výzdobu a prípravu kostola. Aj tým, čo na to prispeli. Pán Boh zaplať!
  7. Náš farský časopis Farské info – si ešte môžete ešte prevziať vzadu.
  8. Požehnávať domy a byty prídeme my kňazi na sviatok Troch kráľov, alebo aj skôr a v iné dni podľa dohody, prihlásiť sa môžete v sakristii, aj telefonický kontakt.
  9. Upratovanie kostola: Kolónia, 2. skupina

 Pozvánky