Úmysly

Pondelok

07:00 + Emília, rodičia a súrodenci |
08:30 + Lýdia, Ondrej, Stanislav a ostatní zosnulí z rodiny |
10:00 Za Božie požehnanie pre rodinu |
11:30 | sv. omša v maďarčine

Utorok

06:30 + Milan, Zdenka a ich rodičia |
18:30 + Antónia, Ľudovít a ich rodičia |

Streda

06:30 + Rozália a ostatní zosnulí z rodiny |
18:30 + Ignác a rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Michala |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ivanu s rodinou |

Piatok

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Markétu s rodinou |
18:30 + Vincent |

Sobota

07:00 za otcov, starých rodičov a ich deti |
16:00 za živých a zosnulých dobrodincov kostola a farnosti |

Nedeľa

07:00 Za Božiu pomoc pre rodiny |
08:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Dagmar a Ivanu |
10:00 Za farnosť |
11:30 | sv. omša v maďarčine
16:30 Za obrátenie Jozefa a zdravie pre rodinu | latinská
18:30 + Štefan a Karol |

Oznamy

Poďakovanie za pomoc pri výzdobe a upratovaní kostola:

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí ste pomohli pri výzdobe kostola pred vianočnými sviatkami. Nech Dieťa Ježiš je vaším požehnaním.

Vianočná ofera:

Dnes bude tradičná vianočná ofera. Vopred úprimné Pán Boh zaplať!

Sväté omše na sviatok sv. Štefana:

Sväté omše na sviatok Sv. Štefana, 26. decembra, budú: 7:00, 8:30, 10:00 a 11:30 (maď.). Latinská a večerná sv. omša na sv. Štefana nebudú.

Obnovenie manželských sľubov a požehnanie rodín na sviatok Svätej rodiny:

V piatok, 30. decembra, je sviatok sv. Rodiny. Pri večernej sv. omši o 18:30 bude obnova manželských sľubov a požehnanie rodín. Pozývame srdečne aj takto prežiť radosť z narodeného Pána.

Posledný deň v občianskom roku – Silvester:

V sobotu, na Silvestra, budú sv. omše v našom chráme o 7:00 a 16:00. Pri sv. omši o 16:00 bude pobožnosť na konci občianskeho roka, pričom pri speve Te Deum môžeme získať plnomocné odpustky. Zároveň bude aj farská štatistika za uplynulý rok. Svätá omša bude obetovaná za všetkých živých a zosnulých dobrodincov našej farnosti a chrámu.

Nový rok – 1. január 2023

Na Nový rok budú sv. omše ako v nedeľu: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (maď.), 16:30 (lat.), 18:30. Pri sv. omšiach budeme spievať hymnus Príď Duchu Svätý tvorivý, za ktorého spev môžeme získať plnomocné odpustky.

Upratovanie kostola

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o kostol a takisto za všetky obety pre farnosť.

Požehnané Vianoce a milosťou Pána naplnený rok 2023 Vám zo srdca praje

Farnosť Nitra – Horné mesto