Úmysly

Pondelok

07:00 † Ernest a Mária Blehoví, z rodiny Blehovej, Pospišovej, Hippovej | Močenok
08:30 † Štefan Malík a Ján Trapek | Horná Kráľová
09:30 † rodina Blehová (M) | Horná Kráľová
10:30 † Anna a Miroslav, zomrelí z oboch strán | Močenok
13:00 Koledovanie Dobrej Noviny | Horná Kráľová
13:00 Koledovanie Dobrej Noviny | Močenok

Utorok

18:00 † Ján Borza a syn Ján | Močenok

Streda

07:00 † Helena a Štefan, synovia Marián a Jozef | Močenok
13:00 † Helena Horváthová – pohrebná | Močenok - HC
14:30 Sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

11:00 † Gabriela Firsterová – pohreb | Močenok - HC
18:00 † Patrik Lenický | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † Ján Mulinka | Horná Kráľová
18:00 † Hana a Ján Kališoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Sobota

07:00 † Jozef Rábek – 1. výročie | Močenok
17:00 † Silvester a Júlia Mihálikoví | Horná Kráľová
17:00 † rod. Mihálikoví, deti Vojtech, Štefan, František, Vladimír | Močenok
22:30 Adorácia do 24.00 hod. | Močenok

Nedeľa

07:00 Za dobrodincov našej farnosti | Močenok
08:30 † Jozef Tóth a rodičia z oboch strán | Horná Kráľová
09:30 † Michal Révay (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
14:00 Farská poklona do 15.00 hod. | Horná Kráľová
14:30 Farská poklona do 16.30 hod. | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Sviatok Sv. Štefana, prvého mučeníka
Utorok: Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Streda: Sviatok sv. Neviniatok, mučeníkov
Štvrtok: 5. deň v oktáve Narodenia Pána
Piatok: Sviatok svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Sobota: 7. deň v oktáve Narodenia Pána – Silvester
Nedeľa: Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

Upratovanie kostola poprosíme:

Močenok: č. d.: 1499 – 1588  (ul. Družstevná, Ľ. Štúra, Krátka) v sobotu po sv. omši

Litánie: H. Kráľová    14.00 hod. Jasličková pobožnosť

Močenok   15.30 hod. Jasličková pobožnosť

 

FARSKÉ OZNAMY:

Dnes po sv. omšiach je Výročitá Vianočná ofera, všetkým dobrodincom a darcom úprimné Pán Boh zaplať!

  Dnes popoludní Vás všetkých srdečne pozývame na Jasličkovú pobožnosť do našich kostolov Horná Kráľová 14.00 hod.; Močenok 15.30 hod.. Pozývame najmä deti, po skončení Jasličkovej pobožnosti bude Vianočné požehnanie detí pri Jasličkách.

Na sviatok sv. Štefana, pondelok 26.12. bude hlavným celebrantom sv. omše o 10.30 hod.

J. Ex. Mons. František Rábek, ordinár OZ a OS SR. Po skončení sv. omše bude rozposlanie Koledníkov Dobrej Noviny.

Pozývame Vás do 28. ročníka koledovania Dobrej noviny v našej farnosti. Domácnosti, ktoré sa ešte chcú zapojiť a privítať koledníkov vo svojich príbytkoch, môžu tak urobiť najneskôr dodnes (do 25.decembra). Prihlásiť sa môžete na lístok vzadu v kostole, na ktorý uveďte svoje meno a presnú adresu. Koledovať sa bude 26. decembra od 13.hod.

Na sviatok sv. Jána, utorok 27.12. sa pri večernej sv. omši bude v kostole požehnávať víno. Vinári si môžu priniesť víno na požehnanie.

Na sviatok sv. Rodiny, piatok 30. 12. sa budú pri sv. omšiach obnovovať manželské sľuby. Pozývame manželské páry našej farnosti na sv. omšu a obnovu sľubov.

sobotu večer – Silvester, pri sv. omšiach ktoré budú o 17.00 hod. sa bude čítať štatistika a na záver sv. omší bude ďakovaná pobožnosť na konci občianskeho roka. Po skončení pobožnosti Vás všetkých srdečne pozývame po dvoch rokoch na Silvestrovskú kapustnicu, pohár vína. Prosím prijmite naše pozvanie, ako poďakovanie.

sobotu večer je možnosť privítať Nový rok aj v adorácii vo Farskom kostole v Močenku od 22.30 – 24.00 hod.

Na budúcu nedeľu 1.1. 2023 je Nový rok, popoludní bude v našich kostoloch  výročitá poklona našej farnosti.

VYPROSUJEME VÁM MILOSTIPLNÉ A POŽEHNANÉ VIANOCE!

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
Nedeľa

25. december

Narodenia Pána –

Vianoce

7.00 hod.

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

K. Rábeková

L. Blehová

p. Hanková

Pondelok

26. december

7.00 hod.

10.30 hod.

1. čítanie

prosby

1. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Nováková

p. Straňáková

p. Vereš

Utorok

27. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Kollárová

Streda

28. december

7.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Révayová

Štvrtok

29. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Goldbergerová

Piatok

30. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

Sobota

31. december

7.00 hod.

17.00 hod.

1. čítanie

prosby

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Nováková

p. Straňáková

p. Kútna

p. Révayová

Nedeľa

1. január

Nový rok

7.00 hod.

10.30 hod.

1. čítanie

2. čítanie

prosby

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Kollárová

p. Bleho

L. Blehová

K. Rábeková

p. Hanková

 

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

.

Pozvánky