Úmysly

Pondelok

07:00 – Za Božiu pomoc a požehnanie pre Júliusa, Annu a Antona |
08:30 – Za Božie požehnanie pre synov Dávida, Adama a Samuela |
11:00 – + Milanko |

Utorok

07:00 – + Margita, Mikuláš, Marta a Milan |
17:30 – + rod. Šedajovej |

Streda

07:00 – + Jozef a Jozef |
17:30 – + Andrej |

Štvrtok

07:00 – Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu Venda Kureka |
17:30 – Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a vnúčatá |

Piatok

07:00 – Na úmysel biskupa |
17:30 – + rodičia Jozefína a Serafín, Jaroslav a svokrovci |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
16:00 – + Ivan, Juraj, Veronika, Adam a Ladislav |

Nedeľa

07:00 – Na úmysel biskupa |
08:30 – Za zdravie, BP a dary DS pre rod. Jána a Stanislava |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Prednádražia a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Ľadovne a Jahodníkov a pozývame všetkých ostatných ochotných farníkov, ktorí môžu pomôcť.
 • Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na dôstojnom priebehu Slávnosti Narodenia Pána – kostolníkom, miništrantom, akolytom, lektorom, spevákom, organistom, osvetľovačom, tým, ktorí upratovali a zabezpečovali vianočnú výzdobu a všetkým ostatným.
 • Dnes bude kostol otvorený a krásne nasvietený od 16:00 do 19:00 hod. Môžete sa prísť pomodliť a pokloniť ku jasličkám.
 • Zajtra v pondelok na sviatok Sv. Štefana budú sv. omše tak ako v nedeľu. Ranné sv. omše medzi sviatkami, t.j. od 27.12.  do 30.12. budú o 7:00 hod. Ostatné sv. omše budú v obvyklom čase.
 • Vo štvrtok 29.12. bude pravidelná adorácia od 17:00 do 17:30.
 • V sobotu 31.12. bude večerná sv. omša o 16:00 hod. spojená s  adoráciou a pobožnosťou na konci roka. O 23:15 vás pozývame na adoráciu, ktorá bude ukončená eucharistickým požehnaním o polnoci, čím poďakujeme za nový rok 2023 a vyprosíme si do neho Božie milosti, zdravie, ochranu a požehnanie.
 • Počas týždňa medzi sviatkami, t.j. 26.12. – 31.12. nebudeme vybavovať úradné záležitosti a spovedať budeme iba na požiadanie.
 • Aby sa zabránilo úniku tepla z kostola, počas týždňa na sv. omše bude otvorený iba hlavný vchod. Bočný vchod vo farskom dvore bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
 • Sv. omše s príhovorom pre deti budú pokračovať po vianočných prázdninách v nedeľu 15.01.
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Katolíckej ZŠ s MŠ A. Bernoláka s predpokladaným termínom nástupu od 1.8.2023. Písomnú žiadosť s požadovanými dokumentmi treba zaslať do 13.1.2023 na adresu Diecézneho školského úradu v Žiline. Všetky požiadavky na uchádzača, potrebné dokumenty, spôsob podania žiadosti a ostatné informácie nájdete na stránke www.martinsever.sk
 • Prajeme vám požehnané a milostiplné Vianočné sviatky! Vaši kňazi a diakon.

Pozvánky