Úmysly

Pondelok

07:00 + Alžbeta Nemcová a Margita Habová | Františkánsky
08:00 | Farský
09:00 + rodina Štrosová a Šenkárová | Kostolište
09:00 | Františkánsky
10:30 | Františkánsky
18:30 + rodičia Štefan a Anna Štvrteckí | Františkánsky

Utorok

07:00 + Ivan Budinský (1. výročie) | Františkánsky
18:30 za zdravie a Božiu pomoc pre pátra Ivana a farníkov | Františkánsky

Streda

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu | Františkánsky
18:30 + rodičia Štefan a Emerencia Polákoví | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + Mária Vinceková | Františkánsky
18:30 + rodičia Bartalskí a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky

Piatok

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 + František a Mária Čápkoví | Františkánsky

Sobota

07:00 + rodičia Anton a Kornélia Trenčanskí | Františkánsky
15:00 na poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku | Farský
16:00 na poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku | Kostolište
16:00 na poďakovanie za Božie dobrodenia v uplynulom roku | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
08:00 + manželka Mária a rodina | Farský
09:00 | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 za Božiu prítomnosť v našich rodinách v novom roku | Františkánsky
18:30 + Edita Kožuchová | Františkánsky

Oznamy

  • Dnes je vianočná farská ofera. Za vaše milodary srdečne ďakujeme. Pán Boh zaplať!

  • V pondelok, t.j. zajtra na sv. Štefana, budú sv. omše ako v nedeľu.

  • V pondelok, na sv. Štefana, popoludní budú koledníci koledovať Dobrú novinu do rodín, ktoré sa zapísali v sakristii. Môžete sa zapísať ešte teraz po sv. omši.

  • Dni tohto týždňa slávime vianočnú oktávu – celý týždeň slávime ako jeden veľký vianočný sviatok. Počas vianočnej oktávy nespovedáme – iba v naozaj súrnych prípadoch na požiadanie. V piatok vianočnej oktávy neplatí ani piatkový pôst.

  • Vo štvrtok celodenná adorácia nebude.

  • V sobotu, na záver roka, budú sv. omše s ďakovnými pobožnosťami o 15:00 h. vo farskom kostole a o 16:00 h. vo františkánskom kostole a v Kostolišti. Nemusíme iste nikomu pripomínať, že je normálne poďakovať sa za všetky Božie dobrodenia v uplynulom roku.

  • Do 6. januára bude kancelária farského úradu zatvorená.

  • Prosíme manželov, ktorí si počas misií obnovili svoje manželské sľuby, aby si v sakristii čo najskôr vyzdvihli fotografie, ak tak ešte neurobili.

  • Na budúcu nedeľu je novoročná farská ofera.


Pozvánky