Úmysly

Pondelok

07:30 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Štefan | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 za Boží ľud | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Utorok

17:30 † manžel: Jozef Burdej a rodičia z oboch strán | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Streda

17:30 za uzdravenie súrodeneckého vzťahu: Štefana, Anny a Rudolfa | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Štvrtok

17:30 † rodičia: Magdaléna a Rudolf a syn: Rudolf | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Piatok

07:00 na úmysel ordinára | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
17:30 Za BP a dary Ducha Svätého pre Stanislava, Dávida, Dášu a Lindu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Sobota

17:30 Za BP pre dobrodincov a pomocníkov našej farnosti | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Nedeľa

07:30 Za BP pre Simonu | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
08:45 † Anna a Anton Černejovi | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých
10:00 na úmysel celebranta | FARSKÝ KOSTOL Všetkých svätých

Oznamy

☩ Minulý týždeň bola posledná účelová zbierka na výmenu vitrážových okenných výplní kostola. Na tento úmysel bolo obetovaných: 2.518, 80 €. Dnes a na sviatok svätého Štefana bude po svätých omšiach obvyklá výročitá vianočná ofera a po svätých omšiach na slávnosť Panny Márie Bohorodičky bude obvyklá výročitá novoročná ofera. Za všetky milodary a Vašu štedrosť úprimné Pán Boh zaplať!

☩ V tomto týždni Vás všetkých, najmä deti pripravujúce sa na prvé sväté prijímanie a birmovancov, pozývame k modlitbe svätého ruženca: od 16:45, na poklonu: vo štvrtok po večernej svätej omši a Večeradlo s Pannou Máriou: v sobotu od 16:30.

☩ Generálka na jasličkovú pobožnosť bude v nedeľu (25. XII.) o 13:30 v kostole a samotná jasličková pobožnosť spojená s požehnaním detí a vyslaním koledníkov Dobrej noviny sa začne o 15:00. Treba si priniesť so sebou aj kostýmy a rekvizity. Vystupujúcich určite poteší a bude pre nich najkrajšou odmenou za ich námahu, keď sa na ich jasličkovú pobožnosť, ktorú si nacvičili pre Vás, prídete pozrieť, preto Vás naozaj všetkých (najmä deti) v ich mene srdečne pozývame.

☩ Koledovanie Dobrej noviny bude v našej farnosti v pondelok (26. XII.) od 13:00. Koledníci svojím koledovaním oznamujú radosť z narodenia Ježiša Krista a zároveň zbierajú financie pre deti v Afrike, ktoré sú na tom po materiálne stránke oveľa horšie ako my. Za všetky milodary obetované na tento úmysel, veľmi pekne ďakujeme. Kto má záujem, aby koledníci navštívili jeho príbytok, môže si vzadu pri pokladničke vyplniť lístok označený logom Dobrej noviny s menom, priezviskom a presnou adresou. Koledníci okrem spievania a vinšovania aj posvätia Vaše príbytky. Zároveň sú k dispozícii aj noviny Dobrej noviny, kde sa dozviete viac nielen o tejto akcii.

☩ V stredu: 28. XII., na sviatok Svätých neviniatok, pozývame po večernej svätej omši k nemocnici na modlitbu za nenarodené deti.

☩ V piatok: 30. XII., na sviatok Svätej rodiny, bude pri svätých omšiach požehnanie rodín. Manželia, ktorí si chcú obnoviť svoje manželské sľuby, si počas tohto obradu podajú ruky, preto je potrebné, aby počas svätej omše boli spolu. Večernú svätú omšu bude sprevádzať zmiešaný spevácky zbor: Ilavčan, ktorý Vás po skončení svätej omše pozýva na koncert.

☩ V sobotu: 31. XII. sa počas večernej svätej omše poohliadneme za rokom 2022. Po svätej omši bude verejná ďakovná pobožnosť na konci roka. Kto sa pri nej zúčastní na speve hymnu: Teba, Bože, chválime, získa za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

☩ Ponúkame Vám na predaj časopis: Naša Žilinská diecéza – cena za kus: 1 €.

☩ Upratovanie kostola v piatok po večernej svätej omši: skupina č. 3. Nech Pán odmení a štedro požehná Vašu ochotu!

☩ Veľká vďaka a úprimné Pán Boh zaplať za všetky Vaše dary – duchovné, hmotné, finančné (milodary na výmenu okenných výplní kostola – osobne prinesený: 1x – 20 €, poukázané na farský účet: 2x – 10 € a 1x – 20 € a obetované pri nákupe vianočných oblátok: 2.423, 50 €) i za akúkoľvek pomoc (upratovanie kostola, kaplnky a farskej budovy; príprava vianočnej výzdoby a betlehema; … ), ktorou ste sprevádzali našu farnosť v tomto týždni.

„Dieťa klope. Keby sme ho prijali, museli by sme nanovo od základu zrevidovať svoj vlastný postoj k životu: museli by sme byť ochotní nespájať život len so sebou, museli by sme prestať pozerať sa na život len ako na krátku šancu urvať niečo z možnosti bytia a začať v ňom vidieť dar pre iného.“


Pozvánky