Úmysly

Pondelok

08:00 Poďakovanie Pánu Bohu | Psiare
09:30 Za zdravie a Božiu pomoc ptre Štefana | Orovnica
11:00 ✝︎ Štefan Lasab 25. výročie smrti | Farský kostol

Utorok

18:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestry | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Vilma Vágnerová nedožitých 100 rokov, svatovci Andrej,Mária | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Piatok

16:00 Na úmysel celebranta | Psiare
17:00 Na úmysel celebranta | Orovnica
18:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 60 r. života a prosba o Božiu pomoc | Farský kostol

Sobota

16:00 Poďakovanie Pánu Bohu za prijaté milosti v tomto roku | Psiare
17:00 ✝︎ rodičia Batoví, dcéry, zaťovia a vnuci | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Nedeľa

08:00 Na úmysel celebranta | Psiare
09:30 Za farníkov | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

  • V piatok ja slávnosť sv. Rodiny, na nedeľu pripadá nový rok. V sobotu je posledný deň kalendárneho roka. Počas večernej sv. omše o 18.00 hodine vo farskom kostole – bazilike prednesieme štatistiku za uplynulý rok.
  • Na prelome rokov, od 23.30 – 24.00 hodiny vás pozývame na adoráciu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do kostola sv. Egídia ako poďakovanie za uplynulý rok.
  • V nedeľu je nový rok slávnosť Bohorodičky Panny Márie sv. omše budú ako v nedeľu, budeme vyprosovať Božie milosti do nového roka aj spevom hymnu Príď Duchu Svätý.

Ostatné oznamy

  • Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky