Úmysly

Pondelok

07:30 +manžel Peter, 5.výr., brat Marián, syn Bohdan, rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Karmel
07:45 +Milan Svoreň, 10.výr., manželka Jolana, rodičia z oboch strán | Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
09:00 Na poďakovanie za dar života Anny Sekerešovej, +rodičia |
10:30 +Anna Huliaková Havlinová, 1.výr. a manžel Drahomír Karol Havlín |

Utorok

07:00 +Imrich a Anna Babicová | Karmel
17:30 +Juraj, 50.výr., manželka Mária a syn Ján | Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Streda

07:00 +rodičia Fekiačoví, Salvoví a dcéra Emília | Karmel
17:30 +Amália Ostrihoňová, nedožitých 100.rokov, manžel, dcéra, zať a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok

Štvrtok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Sujovú a jej rodinu | Karmel
17:30 +Jozef Hronec, nedožitých 80.rokov |

Piatok

07:00 +matka Helena | Karmel
17:30 +Júlia Paučová, 10.výr. a manžel Anton | Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Polákovú, Uhrínovú, Golianovú a Bohuša | Karmel
07:30 Za ružu Heleny Strapkovej |
16:00 Na poďakovanie za všetky Božie dobrodenia obsiahnuté v končiacom sa roku 2022 |

Nedeľa

00:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Martina | Karmel
07:45 Na úmysel celebranta |
08:30 Za dobrodincov Karmelu | Karmel
09:00 Za veriacich | Bohorodičky Panny Márie, slávnosť
10:30 +Anna Murínová, manžel Imrich a rodičia z oboch strán |
17:30 +Ján Krnáč |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.28. Heleny
  Strapkovej.
 • V pondelok, na sviatok sv. Štefana, budú sv. omše doobeda tak ako
  v nedeľu. Večerná sv. omša nebude. Po sv. omšiach bude zbierka pre
  cirkevnú dychovku.
 • V pondelok o 18.00 hod. sa v kostole uskutoční benefičný koncert
  speváckeho zboru HOSANNA. Hosťom koncertu bude Ženský spevácky
  zbor Belius. Výťažok z koncertu bude venovaný núdznym v našej
  farnosti. Vstupné je dobrovoľné. Srdečne Vás na koncert pozývame.
 • V sobotu 31. decembra 2022 pri sv. omši o 16.00 hod. ďakovnou
  pobožnosťou a slávnostným Te Deum poďakujeme Pánu Bohu za
  všetky dobrodenia v uplynulom roku. Kto sa pri tejto pobožnosti
  zúčastní spevu Teba, Bože chválime, môže za obvyklých podmienok
  získať úplné odpustky. Od 23.30 hod. bude vo farskom kostole
  vystavená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k osobnému i spoločnému
  poďakovaniu za milosti obsiahnuté v tomto roku. O polnoci bude
  Eucharistické požehnanie na začiatku Nového roka. V kláštore bude
  možnosť verejnej pokolony od 19.30 a o polnoci bude sv. omša.
 • V nedeľu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky. Po sv. omšiach bude
  výročná farská ofera.
 • Oznam ohľadom koledovania Dobrej noviny: Vzadu na stolíku sú papiere, do
  ktorých sa zapíšte v prípade, ak máte záujem prijať koledníkov Dobrej noviny.
  Prosíme uviesť presnú adresu. Koledníci Dobrej noviny Vás navštívia v utorok 27.
  decembra. Koledovať začnú o 13.00 hod. Kto chce prispieť na projekt Dobrej noviny
  bez prijatia koledníkov, môže vložiť svoj dar do pokladničky, ktorá sa bude nachádzať
  na stolíku.
 • Farnosť Detva v spolupráci s reštauráciou BaRock organizuje v poradí 19. farský
  ples, ktorý sa uskutoční v kultúrnom centre A. Sládkoviča 13. januára 2023. Lístky
  na ples si môžete objednať u p. Jána Fekiača /Johnyho/ na tel. čísle 0917 181 033 .
  Cena lístka je 33,-€. Prosíme prípadných sponzorov o ceny do tomboly. Za všetky
  vaše dary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe
  nášho chrámu.
 • V piatok 30.12.2022 o 18.30 hod. sa vo farskom kostole uskutoční Vianočný koncert
  detského folklórneho súboru Podpoľanček. Srdečne Vás všetkých na tento koncert
  pozývame.
  ThLic. Ľuboš Sabol dekan-farár