Úmysly

Pondelok

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Adorácia od 15:00
18:00 | Adorácia od 15:00

Piatok

07:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
15:45 |
18:00 |
15:00 | Horelica
16:15 | Čadečka

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
15:45 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Na sviatok sv. Štefana (26.12.) budú sv. omše ako v nedeľu, okrem sv. omše o 12:00, ktorá nebude.

Obnova manželských sľubov bude v piatok pri sv. omšiach ako aj pri Živom Betleheme.

Živý Betlehem bude v piatok od 15:00 vedľa kostola.

Poďakovanie na konci roka bude pri sv. omšiach – farský kostol o 15:45, Horelica 15:00, Čadečka 16:15.

Na budúcu nedeľu slávime slávnosť Panny Márie Bohorodičky – sv. omše ako v nedeľu, pridáva sa sv. omša o 15:45. Po sv. omšiach bude novoročná ofera, za vaše milodary Pán Boh zaplať.

Rodiny ktoré chcú prijať koledníkov Dobrej noviny, sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Koledovať sa bude 26.12. a 27.12.

Ďakujeme všetkých dobrovoľníkom, za prípravu kostola k Vianociam a dobrovoľníkom, ktorí počas Adventu, ktorí chystali program pre farnosť (raňajky, aktivity…).

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky