Úmysly

Pondelok

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
08:00 | v mestskej časti Hliník
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Utorok

07:00 | Bytča

Streda

07:00 | Bytča

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča (požehnanie rodín)

Sobota

15:00 | Bytča (poďakovacia pobožnosť na záver občianskeho roka)
15:00 | Malá Bytča
15:00 | Hlboké
15:00 | v mestskej časti Hliník

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
18:00 | Bytča
08:00 | v mestskej časti Hliník
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Jasličková pobožnosťDnes popoludní budú jasličkové pobožnosti, kde sa predstavia deti, ktoré si pripravili krátke pásmo so slovom a koledami. Vo farskom kostole v Bytči začíname o 15. 30h. a v Hlbokom o 15. 00h. Všetci ste srdečne pozvaní.

Vianočný benefičný koncertV stredu 28. decembra pozývame na Vianočný benefičný koncert pre Mišku, ktorý sa uskutoční o 16.00h vo Farskom kostole Všetkých svätých v Bytči. Výťažok z koncertu bude venovaný Michaele Ozaníkovej. Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie o účinkujúcich nájdete vo výveske.

Dobrá novina: Zároveň vás pozývame  zajtra, na druhý sviatok vianočný, zapojiť sa do 28. ročníka verejnej zbierky „Dobrá novina“ na podporu rozvojových projektov pre chudobných v krajinách subsaharskej Afrike. Ďakujeme za vašu štedrosť.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch – kostolníkom, organistom, akolytom, miništrantom, spevákom, lektorom a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za vianočnú výzdobu, urbáru za darované stromčeky, za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Prajeme vám všetkým Požehnané Vianočné sviatky a  celý nový rok 2023.

Vaši kňazi

Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).