Úmysly

Pondelok

07:00 + Ľudovít a Štefan Šútovcovi a rodina Aľušíková | Bojnice
08:30 na úmysel biskupa | Šútovce
08:30 + Mária a Anton Štanga | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Jozef Krajčík, Mária a rodičia | Bojnice

Utorok

16:30 + Vladimír Dávid a svokrovci Alojz a Mária Jurkačkovi | Dubnica
17:30 + Ján Sušek | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel biskupa | Šútovce
17:30 + Ján Ergang | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Ondrej Móc | Bojnice

Piatok

16:30 + Mária a Jozef, Paulína a Jozef Rajeckí | Dubnica
17:30 + Karol Pipíška (1. výr.) | Bojnice

Sobota

15:00 na úmysel biskupa | Šútovce
16:00 za staviteľov a dobrodincov tohto chrámu | Dubnica
17:00 + František Zubaj | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Jozef a Jozefína Solárik | Bojnice
08:30 na úmysel biskupa | Šútovce
08:30 + Anna a Jozef a rodičia | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Marta Špeťková | Bojnice

Oznamy

Farské oznamy:

V pondelok na sviatok sv. Štefana bude zbierka na podporu Dobrej noviny na pomoc deťom v Afrike

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V piatok na sviatok Sv. Rodiny si manželia počas sv. omše obnovia svoj manželský sľub.

V sobotu bude po sv. omši koncoročná ďakovná pobožnosť.

V nedeľu je slávnosť Panny Márie Bohorodičky, v tento deň je novoročná farská ofera.

Kto by si chcel dať požehnať nový byt alebo dom, nech sa nahlási v sakristii do budúcej nedele, požehnávať ich budeme v piatok 6. januára popoludní od 14.00 h.

Dávame do pozornosti vianočné dvojčíslo Katolíckych novín za 2 €.

                                                                                                                                  Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice